برای مشاوره با پزشکان کلیک کنید
;
آسپيرين براي درمان دردهاي خفيف تا متوسط (سر درد، ديس منوره، ميالژي، دردهاي دنداني)، درمان درد و التهاب در بيماران آرتريت روماتوئيد، اوستئوآرتريت و نيز کاهش تب انديکاسيون دارد. همچنين به علت اثرات ضد پلاکتي، اين دارو در درمان اوليه اختلالات کارديووسکولار (آنژين پکتوريس، انفارکتوس ميوکارد) نيز مصرف دارد.
a) در کودکان تب دار با علائم سرماخوردگي و زير 12سال به علت احتمال بروز سندروم ري (Reye ‘s syndrome) مصرف آسپيرين به عنوان داروي ضد تب و ضد درد، منع مصرف دارد. b) در بيماران با سابقه آسم احتمال تشديد حملات پيرو مصرف آسپيرين افزايش مي يابد و در نتيجه مصرف اين دارو در بيماران آسمي کنتراانديکه است. اقتباس اطلاعات دا روياب ممنوع مي باشد.
a) آرتريت: دوز اوليه: 2.4-3.6 g خوراکي، روزانه در دوزهاي منقسم دوز نگهدارنده: 3.6-5.4 gخوراکي، روزانه در دوزهاي منقسم b) درد و تب خفيف: 650m-1.3g خوراکي هر 8 ساعت، ماکزيمم دوز 3.9gروزانه c) اختلالات ترومبوآمبوليک و حملات ايسکمي گذرا: پروفيلاکتيک: 50 -325mg خوراکي، روزانه درمان: 160-325mg خوراکي، روزانه، بلافاصله يا در طول 48ساعت بعد از شروع CVA d)درمان و يا کاهش ريسک MI در بيماران با سابقه MI قبلي ويا آنژين ناپايدار: پيشگيري اوليه: 75-325mg خوراکي، روزانه پيشگيري ثانويه: 75-325mg خوراکي، روزانه درمان: 160-325mg خوراکي، روزانه

مقاله های مرتبط با این بیمارینمایش آرشیو

داروخانه های زیر ممکن است این دارو را موجود داشته باشند