برای مشاوره با پزشکان کلیک کنید
;

10 ویژگی سلامت اجتماعی

10 ویژگی سلامت اجتماعی متفکران اخلاق بر این باورند که اخلاقی زیستن با سلامت اجتماعی، پیوندی بنیادی و عمیق دارد. مفهوم سلامت اجتماعی از چند دهه پیش مدنظر سلامت‌اندیشان در جهان قرارگرفته و امروزه به رکنی اساسی در تعریف سلامت تبدیل شده است.
متفکران اخلاق بر این باورند که اخلاقی زیستن با سلامت اجتماعی، پیوندی بنیادی و عمیق دارد. مفهوم سلامت اجتماعی از چند دهه پیش مدنظر سلامت‌اندیشان در جهان قرارگرفته و امروزه به رکنی اساسی در تعریف سلامت تبدیل شده است.
 به نظر می‌آید 10 مشخصه را بتوان در تعیین مراد از سلامت اجتماعی برشمرد.
 
1- افرادی که سلامت اجتماعی دارند، از گفت‌وگو نمی‌گریزند و زمانی نیز که در حال گفت‌وگو هستند، اول می‌فهمند و سپس در پی فهماندن‌اند.
 
2- در سلامت اجتماعی، جدل و اقناع طرف مقابل، جای خود را به گفت‌وگوی معطوف به راه حل می‌دهد.
 
3- در این مقوله از سلامت، افراد به همان اندازه که انتظار حمایت‌گری دارند، حمایت می‌کنند و البته به همین دلیل همیشه از حمایتگری دیگران بهره‌مندند.
 
4- فردی که مدام در پی پیوستن و گسستن از دیگران است، از نظر اجتماعی سالم نیست. حفظ طولانی‌مدت روابط اجتماعی و صمیمیت و پایش و آب و دانه دادن به روابط انسانی، شرط سلامت اجتماعی است.
 
5- اعتماد به سلامت اجتماعی عنصری محوری است. اینکه حکم کنیم به همگان یا باید بدبین بود یا بی‌خیال و خوش‌بین، سلامت اجتماعی را مخدوش می‌کند. مهم است که آدمی بداند به چه کسی، در چه جایی و تا چه حد اعتماد کند.
 
6- فردی که در پی سلامت اجتماعی است، موفقیت دیگران را جشن می‌گیرد و آنها را به موقع تایید می‌کند، از کنایه زدن پیاپی به اطرافیان پرهیز می‌کند و در مدار انتقاد مدام از دیگران نمی‌افتد.
 
7- یک فرد سالم اجتماعی، سقف جهانش بسیار از سقف خانه‌اش بلندتر است و راجع به جامعه فکر می‌کند، دغدغه و تحلیل اجتماعی دارد.
 
8- افرادی که سلامت اجتماعی دارند، می‌توانند دور هم جمع شوند بی‌آنکه محور دور هم بودنشان، چیزی مثل قلیان باشد. این افراد به‌دلیل لذت بردن از حرف‌های مشترک‌شان و تبادل عقایدشان کنار هم می‌نشینند. فرد سالم از این منظر می‌تواند اطرافیان را برای یک سفر هماهنگ و سازماندهی کند بی‌آنکه تا آخر سفر، کار به دعوا یا دلخوری و تنش بکشد.
 
9- هوش اجتماعی افراد واجد سلامت اجتماعی بالاست. هوش اجتماعی 4 جزء دارد:
  • توان سازماندهی گروهی 
  • مهارت شنیدن و فهماندن
  • الگوی رفتار ارتباطی قاطع توام با احترام
  • داشتن تحلیل‌ها و نظرگاه‌‌های اجتماعی
 
10- کسی که می‌تواند خود را در جامعه پیرامونش نشان دهد و جایگاه مناسبی برای خود دست و پا کند، از نظر اجتماعی سالم است. حواسمان باشد که شأن اجتماعی با پست و مقام و ثروت و شهرت یکی نیست.
 
درنگ کنیم؛ تصویری که ما از خودمان داریم نتیجه نگاه دیگران به ماست./

بهپو در جوامع مجــازیکانال ما را در جوامع مجازی دنبال کنیــد

دیدگاه و نظــرات