برای مشاوره با پزشکان کلیک کنید
;

مغز زنان جوان تر می ماند

مغز زنان جوان تر می ماند مغز زنان به طور متوسط حدود 3 سال جوان تر از مغز مردان همسال آن هاست. در آزمایشات شناختی انجام شده معمولا زنان امتیاز بالاتری به دست می آورند. می توان با بررسی نتایج این تحقیقات متوجه علت بالا تر بودن امتیاز کسب شده در زنان شد.

مغز زنان به طور متوسط حدود 3 سال جوان تر از مغز مردان همسال آن هاست. در آزمایشات شناختی انجام شده معمولا زنان امتیاز بالاتری به دست می آورند. می توان با بررسی نتایج این تحقیقات متوجه علت بالا تر بودن امتیاز کسب شده در زنان شد.

به گزارش «بهپو»، محققان تغییرات ساختاری و عملکردی مغز افراد را با افزایش سن آن ها مورد مشاهده و ردگیری قرار دادند. یکی از این تغییرات نحوه استفاده مغز از قند و اکسیژن برای تامین انرژی موردنیاز آن است.

مغز برای تامین انرژی خود نیازمند گلوکز و اکسیژن است و مقادیر زیادی از این مواد را مصرف می کند. با افزایش سن نحوه استفاده از گلوکز و اکسیژن و همچنین بخش هایی از مغز که بیشترین میزان استفاده از این مواد را دارند، دستخوش تغییر می شود.

محققان با استفاده از یک نرم افزار کامپیوتری توانستند تغییرات این الگوی متابولیک را شناسایی کنند. برای این منظور مغز 205 داوطلب 20 تا 82 ساله را اسکن کردند تا جریان اکسیژن و قند را درون مغز آن ها ردگیری کنند. سپس این اطلاعات را در اختیار نرم افزار قرار دادند.

نتایج به دست آمده از این بررسی ها نشان می دهد در بین مردان و زنان هم سن، از منظر الگوی متابولیسم مغز زنان کمی جوان تر از مغز مردان است. در واقع بر اساس نتایج حاصل از نرم افزار به طور متوسط مغز زنان 3.8 سال جوان تر از سن واقعی آن ها است. همچنین مغز مردان به طور متوسط 2.4 سال پیرتر از سن واقعی آن ها است.

به گزارش «بهپو» به نقل از «ساینس دیلی»، به گفته محققان جوانی و پیری مغز زنان و مردان نسبت به سن طبیعی آن ها از سن 20 سالگی قابل تشخیص است./

بهپو در جوامع مجــازیکانال ما را در جوامع مجازی دنبال کنیــد

دیدگاه و نظــرات