برای مشاوره با پزشکان کلیک کنید
;
آنتي هايپرتانسيو( آنتاگونيست رسپتور اندوتلين). بهبود فعاليت و کاهش ريت بدتر شدن در بيماران با هايپرتانسيون شريان ريوي.
62.5mg از راه خوراکي 2بار در روز براي 4 هفته. مي توان دوز را ميزان دوز نگهدارنده 125mg از راه خوراکي 2بار در روز(صبح و عصر) افزايش داد.

داروخانه های زیر ممکن است این دارو را موجود داشته باشند