برای مشاوره با پزشکان کلیک کنید
;
سولفاسالازين در پيشگيري و درمان بيماري التهابي روده از جمله كوليت اولسروز يا بيماري كرون مصرف مي شود.
عوارض گزارش شده اين دارو عبارتند از تهوع، استفراغ، ناراحتي قسمت فوقاني شكم، سردرد و بثورات جلدي، همچنين بندرت ممكن است موجب بروز تب، اختلال هاي خوني خفيف، پانكراتيت، هپاتيت، بدتر شدن كوليت، سندرم استيسون جانسون، سندرم شبه لوپوس اريتماتوز، آلوئيت فيبروتيك، هماتوري، واكنش هاي حساسيت به نور و سندرم نفروتيك شود.
1. هنگام مصرف اين دارو بايد هر روز مقدار كافي از مايعات مصرف شود تا حجم ادرار روزانه در افراد بالغ به حداقل حدود 5/1 ليتر برسد. 2. سولفالازين را بايد همراه يا بلافاصله بعد از غذا مصرف كرد. براي كاهش عوارض گوارشي دارو بهتر است مصرف دارو با مقادير كم شروع شود. 3. بيماران مبتلا به عيب كار كليه ممكن است به مقدار مصرف كمتري از اين دارو نياز داشته باشند. 4. در بعضي از بيماران كه به دارو واكنش هاي حساسيتي نشان مي دهند، ممكن است با ادامه مصرف حساسيت به دارو از بين برود. 5. اين دارو ممكن است سبب تغيير ادرار به نارنجي شود. 6. اين دارو ممكن است سبب تغيير رنگ لنزهاي تماسي شود.
1. در صورت وجود حساسیت به سولفونامیدها، سالیسیلات ها فوروسماید، مدرهای تیازیدی، سولفونیل اوره ها یا مهار کننده های کربنیک انیدراز این دارو نباید مصرف شود. 2. این دارو در کودکان با سن کمتر از 2 سال نباید مصرف شود.
خوراكي: در درمان بيماري التهابي روده 2-1 گرم هر 8-6 ساعت مصرف مي شود. (در درمان براي كاهش عوارض گوارشي دارو مي توان درمان را به مقدار 500 ميلي گرم هر 12-6 ساعت مصرف نمود). به عنوان مقدار مصرف نگهدارنده با توجه به نياز و تحمل بيمار هر 6 ساعت 500 ميلي گرم مصرف مي شود. مقدار مصرف نبايد از g/day4 بيشتر شود. كودكان :در كودكان با سن بيشتر از 2 سال، مقدار مصرف اوليهmg/kg10-6/7 هر 4 ساعت mg/kg 15-10 هر 6 ساعت يا mg/day 20-13/2 هر 8 ساعت است. مقدار مصرف نگهدارنده 5/7 هر 6 ساعت است. ركتال: بزرگسالان :مقدار 3 گرم هر شب قبل از خواب استعمال مي شود در صورت مصرف همزمان خوراكي دارو، مي توان مقدار 1-5/0 گرم از دارو را صبح و شب بعد از تخليه روده ها مصرف نمود.(دارو بايد 1 ساعت در ركتوم باقي بماند).
Enteric Coated Tablet: 500 mg Enema: 3 g/100 ml

داروخانه های زیر ممکن است این دارو را موجود داشته باشند