برای مشاوره با پزشکان کلیک کنید
;
ريفامپين به همراه ساير داروهاي ضد سل در درمان اين بيماري مصرف مي شود. همچنين، اين دارو همراه با ساير داروها در درمان عفونت هاي حاد استافيلوکوکي وجذام وعفونت هاي آتيپيک ناشي از انواع ميکوباکتريوم و نيز در پيشگيري از مننژيت مننگوکوکي مقاوم به پني سيلين وعفونت ناشي از هموفيلوس آنفلوانزا مصرف مي شود .
عوارض جانبي شامل بي اشتهايي، تهوع، استفراغ واسهال، تغيير رنگ ادرار و ترشحات بدن به نارنجي، عوارضي يا علايم آنفلوانزا شامل لرز ، تب، سرگيجه ودرد استخوان، کلاپس وشوک، کم خوني هموليتيک، نارسايي حاد کليه، پورپوراي ترومبوسيتوپنيک، تغيير در عملکرد کبد، يرقان، برافروختگي، کهير و بثورات جلدي مي باشد.
1- بايد به بيماران توصيه نمود در صورت استفاده از قرص هاي جلو گيري کننده از بارداري در طول درمان با اين دارو ، حتماً از ساير روش هاي جلو گيري از بارداري نيز استفاده نمود. 2- در صورت مصرف ريفامپين احتمال تغيير رنگ لنز هاي نرم وجود دارد . 3- در صورت قطع مصرف دارو، مصرف آن را بايد مجدداً با مقدار کم آغاز کرد وبه تدريج مقدار مصرف آن را افزايش داد . در صورت بروز عوارض جانبي جدي، بايد مصرف دارو را براي هميشه قطع کرد . 4- بيمار يا اطرافيان وي را بايد از نظر تشخيص علايم اختلال کبدي آگاهخ ساخت و به بيمار ياد آور شد در صورت بروز علايم اين اختلال از جمله، تهوع مداوم، استفراغ، بي حالي و يرقان فوراً مصرف دارو را قطع و به پزشک مراجعه کند.
در صورت ابتلای بیمار به یرقان و پور فیری نباید مصرف شود.
بزرگسالان: مقدار مصرف ريفامپين از راه خوراکي يا تزريقي وريدي در درمان بروسلوز و بيماري لژيونر و عفونت هاي استافيلوکوکي همراه با ساير داروها 0/6-1/2 g/day در 2-4 ساعت مقدار منقسم مي باشد. مقدار مصرف اين دارو در درمان سل در بخش کليات داروهاي ضد سل ذکر شده است. مقدار مصرف اين دارو در درمان جذام 600ميلي گرم يک بار در ماه ( 450ميلي گرم براي بيماران با وزن کمتر از 35 کيلو گرم ) از راه خوراکي يا تزريق وريدي است. براي پيشگيري از مننژيت مننگوکوکي 600 ميلي گرم هر 12 ساعت براي 2 روز از راه وريدي و 600ميلي گرم يک بار در روز براي 4 روز از راه خوراکي مصرف مي شود. همچنين، براي پيشگيري از عفونت ناشي از هموفيلوس آنفلوانزا ( نوعb ) 600 ميلي گرم يک بار در روز براي 4 روز از راه خوراکي مصرف مي شود . کودکان : مقدار مصرف اين دارو دردرمان سل در بخش کليات داروهاي ضد سل ذکر شده است. در نوزادان با سن کمتر از يک ماه، براي پيشگيري از عفونت مننگوکوکي 5mg/kg هر 12 ساعت به مدت 2 روز از راه خوراکي يا وريدي مصرف مي شود . براي پيشگيري از عفونت هموفيلوس آنفلوانزا 10 mg/ kg /day به مدت 4 روز از راه خوراکي مصرف مي شود . در کودکان با سن بيشتر از يک ماه، براي پيشگيري از عفونت مننگوکوکي، 10mg/kg هر 12 ساعت به مدت 2 روز از راه خوراکي يا وريدي مصرف مي شود . براي پيشگيري از عفونت هموفيلوس آنفلوانزا 20mg/kg/day به مدت 4 روز از راه خوراکي مصرف مي شود. حداکثر مقدار مصرف در روز، 600 ميلي گرم مي باشد .
Capsule: 150mg Capsule: 300mg For Injection: 600 mg Oral Drops: 153mg/ml

داروخانه های زیر ممکن است این دارو را موجود داشته باشند