برای مشاوره با پزشکان کلیک کنید
;
ضد ديابت خوراکي (مشتق تيازوليدين ديون). a) درمان به فرم منوتراپي همراه با تنظيم رژيم غذايي و ورزش به منظور بهبود کنترل حالت گليسميک در بيمار با ديابت تايپ ?? b) درمان ترکيبي با سولفونيل اوره، متفورمين يا انسولين زماني که تجويز تنهاي پيوگليتازون همراه با ورزَش و رژيم غذايي سبب کنترل کافي حالت گليسميک بيمار با ديابت تايپ ?? نگردد.
15-30 mg يکبار در روز، ماکزيمم دوز روزانه 45mg مي باشد

داروخانه های زیر ممکن است این دارو را موجود داشته باشند