برای مشاوره با پزشکان کلیک کنید
;
فنوباربيتال در تمام انواع صرع كوچك و در حمله مداوم صرعي به كار مي‌رود. فنوربابيتال تزريقي براي درمان اضطراري بعضي از حملات تشنجي حاد از جمله حملات همراه با اكلامپسي ،مننژيت و واكنشهاي سمي به استريكنين و همچنين جهت ‌پيشگيري و درمان حملات تشنجي ناشي از تب مصرف مي‌شود.
خواب آلودگي، افسردگي ذهني، عدم تعادل، واكنشهاي آلرژيك پوستي، تحريك پذيري، بيقراري و اغتشاش شعور در سالمندان، هيجانات و فعاليت زياد غير عادي در كودكان،‌كم خوني مگالوبلاستيک از عوارض جانبي اين دارو مي‌باشند.
1. اين دارو نبايد بيش از مقدار توصيه شده مصرف شود. 2. در صورت كاهش كارايي دارو پس از چند هفته، بدون مشورت با پزشك، نبايد مقدار دارو افزايش داده شود. 3. دوره درمان با دارو به عنوان ضد تشنج بايد كامل شود. دقت شود هيچيك از نوبت‌هاي مصرف فراموش نگردد. 4. در صورت فراموش شدن يك نوبت مصرف دارو به محض به ياد آوردن، آن نوبت بايد مصرف شود، ولي اگر تقريباً زمان مصرف نوبت بعدي فرارسيده باشد، از مصرف نوبت فراموش شده و دوبرابر كردن مقدار مصرف بعدي بايد خودداري شود. 5. در طول مصرف دارو، از مصرف ساير داروهاي حاوي الكل و داروهاي مضعف CNS بايد خودداري شود. 6. در صورت بروز سرگيجه، خواب آلودگي يا منگي، بايد احتياط نمود.
این در پورفیری نباید مصرف شود.
بزرگسالان: به عنوان ضد تشنج mg/day250-60 به صورت مقدار واحد يا در مقادير منقسم، به عنوان تسكين بخش – خواب‌آور ،‌320-100 ميلي‌گرم هنگام خواب، به عنوان تسكين‌بخش در طول روز 120-30 ميلي‌گرم در دو يا سه مقدار منقسم در روز مصرف مي‌شود. كودكان: به عنوان ضد تشنج mg/kg/day6-1 به صورت مقدار واحد يا در مقادير منقسم و به عنوان تسكين‌بخش‌ - خواب‌آور بر اساس نياز هر بيمار و به عنوان تسكين‌بخش در طول روز mg/kg/day2 و پيش از عمل جراحي mg/kg3-1 مصرف مي‌شود. در كودكان تا 12 سال، mg/kg 4-1 سه بار در روز مصرف مي‌شود. تزريقي:‌ بزرگسالان: به عنوان ضد تشنج 300-100 ميلي‌گرم تا حداكثر 600ميلي‌گرم در 24 ساعت تزريقي وريدي‌ مي‌شود. در درمان صرع، mg/kg20-10 به طور متوسط از راه وريدي تزريق مي گردد. به عنوان تسكين بخش‌- خواب‌آور 325-100ميلي‌گرم و به عنوان تسكين‌بخش درطول روز mg/ day120-30 در دو يا سه مقدار منقسم از راه عظلاني يا وريدي تزريق مي‌گردد. پيش از عمل جراحي، 200-130ميلي‌گرم 90-60 دقيقه قبل از عمل جراحي از راه عضلاني تزريق مي‌گردد. كودكان: به عنوان ضد تشنج mg/day20-10 به صورت مقدار واحد از راه وريدي تزريق مي‌شود. به عنوان مقدار نگهدارنده mg/kg/day6-1 تزريق مي‌گردد. در درمان صرع mg/kg20-15 از راه وريدي طي يك مدت 15-10 دقيقه تزريق مي‌شود. به عنوان تسكين بخش – خواب آور، مقدار دارو بر اساس نياز هر فرد تعيين مي‌گردد. قبل از عمل جراحي، mg/day3-1، 90-60 دقيقه قبل از جراحي تزريق وريدي يا عضلاني مي‌شود.
Tablet: 15mg . 60mg . 100mg Injection:200 mg/ml

داروخانه های زیر ممکن است این دارو را موجود داشته باشند