برای مشاوره با پزشکان کلیک کنید
;
اين دارو براي پيشگيري و درمان آنژين صدري حاد و درمان آنژين صدري مزمن و درمان نارسايي بطن چپ مصرف مي‌شود. نيتروگليسرين تزريقي براي كنترل فشار خون حين بعضي از اعمال جراحي و براي كاهش خونريزي به داخل ناحيه جراحي مصرف مي‌شود. نيتروگليسرين تزريقي به عنوان داروي كمكي در درمان نارسايي احتقاني قلب هر ماه با انفاركتوس حاد ميوكارد مصرف مي‌شود.
سردرد كوبنده، برافروختگي، سرگيجه و كمي فشار خون وضعيتي با مصرف اين دارو گزارش شده است.
1- قرص معمولي و پيوسته رهش نيتروگليسرين بايد همراه با يک ليوان آب و با معده خالي مصرف شود. 2- هنگام استفاده از قرص زيرزباني، تا زماني كه قرص حل نشده باشد، از خوردن يا نوشيدن بايد خودداري شود. 3- هنگام استفاده از پماد نيتروگليسرين، پيش از مصرف، پوست بايد تميز شود. در هر بار مصرف، پماد بايد بر روي سطح بدون مو ماليده شده و گسترده شود. پس از گسترده شدن، دارو را نبايد روي پوست ماساژ داد. 4- از جويدن و خرد كردن قرص پيوسته رهش بايد خودداري كرد. 5- با بروز اولين علائم حمله آنژين، بايد نشست و از قرص زيرزباني استفاده نمود و در صورت بروز سرگيجه يا از حال رفتن بايد احتياط كرد. اثر قرص‌ها معمولاً طي 5 دقيقه ظاهر مي‌شود. 6- قرص معمولي پيوسته رهش همچنين فرآورده‌هاي موضعي نيتروگليسرين از بروز حمله آنژين صدري جلوگيري مي‌نمايند و سبب رفع درد ناشي از حمله نمي‌شوند. 7- قرص‌هاي زيرزباني نيتروگليسرين نبايد در معرض هوا قرار گيرند زيرا ممكن است اثر آنها كاهش يابد. 8- به هنگام برخاستن از حالت خوابيده يا نشسته، بايد احتياط نمود. 9- به هنگام ايستادن به مدت طولاني يا فعاليت بدني و همچنين در آب و هواي گرم بايد احتياط نمود. 10- سردرد، عارضه معمولي نيترات‌ها است كه با ادامه درمان كاهش مي‌يابد. در صورت تداوم يا تشديد سردرد، مراجعه به پزشك ضروري است. 11- در صورت فراموش شدن يك نوبت مصرف دارو،‌ اگر تا نوبت بعدي 2 ساعت (قرص معمولي، زيرزباني و پماد) يا 6 ساعت (قرص پيوسته رهش) فاصله باشد، از مصرف آن بايد خودداري نمود.
شکل تزریقی این دارو در موارد تامپوناد قلبی، پریکاردیت constrictive ضربه اخیر به سر و خونریزی مغزی نباید مصرف شود.
قرص يا كپسول پيوسته رهش بزرگسالان: به عنوان ضد آنژين صدري، 6/2 يا 5/6 ميلي گرم هر 12 ساعت مصرف مي‌شود. در صورت نياز و تحمل بيمار، مي‌توان مقدار توصيه شده را هر 8 ساعت مصرف نمود. قرص زير زباني بزرگسالان: به عنوان ضد آلنژين صدري، 6/0-3/0 ميلي‌گرم مصرف مي‌شود كه در صورت نياز براي رفع حملات آنژين، هر 5 دقيقه تكرار مي‌شود. تزريقي: بزرگسالان: به عنوان ضد‌آنژين، پايين‌آورنده فشار خون يا كاهش دهنده بار قلب،‌ابتدا با سرعت mcg/min 5 انفوزيون مي‌شود. سپس مقدار مصرف با اضافه كردن mcg/min5 هر 5-3 دقيقه افزايش مي‌يابد تا اثر مطلوب به دست آيد يا اين كه سرعت انفوزيون به mcg/min20 برسد. در صورت عدم حصول پاسخ مطلوب، مي‌توان مقدار مصرف را با اضافه كردن mcg/min10 در همان فواصل زماني بالا، افزايش داد. در صورت نياز، مي‌توان هر 5-3 دقيقه سرعت انفوزيون را به mcg/min20 افزايش داد تا اثر مطلوب به دست آيد. در صورت مشاهده بروز اثر نسبي، بايد با رعايت احتياط، از سرعت افزايش مقدار انفوزيون كم كرده و فواصل انفوزيون را طولاني نمود تا پاسخ مطلوب حاصل شود. پماد و پلاستر بزرگسالان: به عنوان ضد آنژين، مقدار 30-15 ميلي‌گرم هر 8 ساعت طي روز و هنگام خواب بر روي پوست ماليده مي‌شود همچنين يك پلاستر هر 24 ساعت بر روي پوست قرار داده مي‌شود.
Injection: 5mg/ml, 1mg/ml Ointment: 2% Sustained Release Tablet/Capsul: 2.6mg, 6.4mg, 2.5mg, 6.5mg Plaster: 10mg/24hr, 5mg/24hr Spray: 400mcg/dose Sublingual Tablet/Capsule: 0.4mg

داروخانه های زیر ممکن است این دارو را موجود داشته باشند