برای مشاوره با پزشکان کلیک کنید
;
آسيکلووير در درمان پيشگيري تبخال ناشي از ويروس هرپس، مننژيت ناشي از ويروس هرپس ، پيشگيري ودرمان زونا و درمان عفونت ناشي از واريسلا ( آبله مرغان ) مصرف مي شود.
اختلالات گوارشي، هپاتيت و زردي ، سردرد وسرگيجه، واکنش هاي حساسيت مفرط و انافيلاکسي ، توهم، لرز، تشنج ، جنون واغما از عوارض گزارش شده اين دارو هستند. فلبيت يا التهاب در محل تزريق از عوارض جانبي مهم و نسبتاً شايع آسيکلووير تزريقي است . امکان بروز عوارض کليوي به خصوص بعد از تزريق سريع دارو وجود دارد.
خوراکي: بزرگسالان: در درمان تبخال تناسلي 200-400 ميلي گرم 5 بار در روز و به مدت 5-10 روز مصرف مي شود . براي درمان متناوب عفونت هاي عود کننده ، همين مقدار به مدت 5 روز مصرف مي شود . براي درمان فرو نشاننده طو لاني مدت عفونت عود کننده ، مقدار 400 ميلي گرم دو بار در روز يا 200 ميلي گرم 3-5 بار در روز به مدت حداکثر 12 ماه مصرف مي شود . در درمان زونا 800 ميلي گرم 5 بار در روز به مدت 7-10 روز مصرف مي شود. در درمان تبخال مخاطي – جلدي در بيماران مبتلا به ضعف سيستم ايمني مقدار 200-400 ميلي گرم 5 بار در روز و به مدت 10 روز مصرف مي شود در پيشگيري از اين نوع عفونت ، مقدار 400 ميلي گرم هر 12 ساعت مصرف مي شود. در درمان ابله مرغان ، 800 ميلي گرم 4 بار در روز و به مدت 5 روز مصرف مي شود. در صورت وجود اختلال در کار کليه مقدار مصرف بايد کاهش يابد . کودکان: در کودکان 2-12 سال در درمان ابله مرغان 20mg/kg تا حداکثر 800 ميلي گرم در هر بار مصرف 4 بار در روز به مدت 5 روز مصرف مي شود . تزريقي: توجه: اين دارو بايد به صورت انفوزيون وريدي طي يک ساعت تزريق شود . بزرگسالان : در درمان تبخال تناسلي اوليه شديد، به صورت محلول رقيق شده مقدار 5mg/kg سه بار در روز به مدت 5-7 روز انفوزيون وريدي مي شود . در عفونت تبخال مخاطي – جلدي در بيماران مبتلا به ضعف سيستم ايمني ، مقدار 5-mg/kg10 سه بار در روز و به مدت 7-10 روز انفوزيون وريدي مي شود. در درمان انسفاليت ناشي از ويروس هرپس ، 10 mg/kg سه بار در روز و درمان زونا در بيماران مبتلا به ضعف سيستم ايمني، همين مقدار به مدت 7 روز انفوزيون وريدي مي گردد. مقدار مصرف در بيماران مبتلا به عيب کار کليه بايد تعديل گردد. حداکثر مقدار مصرف در بزر گسالان 30mg/kg يا1/5 g/m² است . کودکان : مقدار مصرف در درمان تبخال تناسلي اوليه شديد در کودکان تا 12 سال ، 250mg/m² سه بار در روز به مدت 5 روز به صورت انفوزيون وريدي مي باشد. در درمان تبخال جلدي – مخاطي در کودکان مبتلا به ضعف سيستم ايمني ، همين مقدار به مدت 7 روز انفوزيون وريدي مي شود . در درمان انسفاليت ناشي از ويروس هرپس، 500mg/m² هر 8 ساعت به مدت 10 روز انفوزيون مي شود. در درمان زونا در بيماران مبتلا به ضعف سيستم ايمني 500mg/m² سه بار در روز و به مدت 7 روز و در عفونت تبخال منتشر در نوزادان 10mg/kg سه بار در روز به مدت 10-14 روز انفوزيون وريدي مي شود. مقدار مصرف در کودکان بالاي 12 سال مانند بزرگسالان است.
Tablet: 200mg Scored Tablet :400mg For Injection : 250 mg (as sodium) Topical Cream :%5

داروخانه های زیر ممکن است این دارو را موجود داشته باشند