برای مشاوره با پزشکان کلیک کنید
;
فاموتيدين در درمان زخمهاي خوش خيم معده و دوازدهه، زخم ناشي از برگشت محتويات معده به مري و سندرم زولينگر- اليسون به كار مي رود.
عوارض اين دارو شايع نيست و بيشتر شامل اسهال، يا يبوست، سرگيجه يا سردرد و نفخ شكم مي باشد.
1. كشيدن سيگار موجب كاهش اثر اين دارو مي شود. 2. براي بيماران سالخورده يا مبتلا به نارسايي كبدي يا كليوي ممكن است به كاهش مقدار مصرف دارو نياز باشد.
در زخم خوش خيم معده و دوازدهه 40 ميلي گرم هر شب به مدت 8-4 هفته مصرف مي شود. مقدار مصرف نگهدارنده آن 20 ميلي گرم در هر شب مي باشد. در درمان عوارض بازگشت محتويات معده به مري 40-20 ميلي گرم دو بار در روز براي مدت 12-6 هفته مصرف مي شود. مقدار مصرف نگهدارنده آن 20 ميلي گرم دو بار در روز مي باشد. در سندرم زولينگر- اليسون 20 ميلي گرم هر 6 ساعت تجويز مي شودكه مقدار مصرف را مي توان تا mg/day800 در مقادير منقسم افزايش داد.
Film Coated Tablet: 20 mg Film Coated Tablet: 40 mg

داروخانه های زیر ممکن است این دارو را موجود داشته باشند