برای مشاوره با پزشکان کلیک کنید
;
اين دارو براي درمان اضطراري واکنش‌هاي حاد آلرژيک، آنافيلاکسي، آنژيوادم، درمان با بي حس کننده ‌هاي موضعي، پيرياپيسم، خونريزي لثه و احياي قلبي- عروقي مصرف مي شود.
اضطراب، لرزش، تاکي‌کاردي، آريتمي، احساس سرما در انتها‌ها، زيادي فشار خون و خيز ريوي، تهوع، استفراغ، تعريق، ضعف و سرگيجه با مصرف اين دارو گزارش شده است.
1- اين دارو در موارد اظطراري براي درمان واکنش هاي آلرژيک بايد بلافاصله مصرف شود. 2- محلول تزريقي اپي‌نفرين با غلظت mg/ml1، قبل از تزريق داخل قلبي يا وريدي بايد رقيق شود. براي اين منظور 5/0 ميلي ليتر از محلول اپي نفرين بايد با محلول تزريقي کلرور سديم به حجم 10 ميلي ليتر رسانده شود. 3- اپي‌نفرين مي‌تواند توسط خود بيماري که سابقه شوک آنافيلاکتيک را دارد ( به محض بروز علايم ) تزريق گردد.
بزرگسالان : به عنوان گشاده کننده نايژه، ابتدا 5/0- 2/0 ميلي‌گرم تزريق زير جلدي مي شود که اين مقدار هر 20 دقيقه تا 4 ساعت بر حسب نياز بيمار تکرار مي‌شود. در آنافيلاکسي، ابتدا مقدار 5/0-3/0 ميلي‌گرم تزريق عضلاني يا زير جلدي مي شود که اين مقدار هر 20-10 دقيقه ( تا سه بار ) بر حسب نياز بيمار تکرار مي شود. به عنوان تنگ کننده عروق در شوک آنافيلاکتيک، ابتدا مقدار 5/0 ميلي‌گرم تزريق عضلاني يا زير جلدي مي‌شود و پس از آن 05/0 – 025/0 ميلي‌گرم هر 15-5 دقيقه بر حسب نياز بيمار تزريق وريدي مي شود. به عنوان محرک قلبي نيز مقدار 1-1/0 ميلي‌گرم داخل قلب يا وريد تزريق مي‌گردد که اين مقدار در صورت نياز، هر 5 دقيقه تکرار مي شود. براي احياء قلبي 1 ميلي‌گرم به صورت قطره قطره تجويز مي گردد. کودکان: به عنوان گشاد کننده نايژه در دمان آنافيلاکسي، مقدار mg/kg0/01 تا حداکثر 3/0 ميلي‌گرم براي هر نوبت تزريق زير جلدي مي‌گرددکه اين مقدار بر حسب نياز هر 15 دقيقه براي دو نوبت و سپس هر 4 ساعت تکرار مي‌شود. به عنوان تنگ کننده عروق در شوک آنافيلاکتيک، ابتدا مقدار 3/0 ميلي‌گرم عضلاني يا وريدي تزريق مي گردد که اين مقدار در صورت نياز هر 15 دقيقه براي 3 يا 4 نوبت تکرار مي شود. به عنوان محرک قلبي نيز mg/kg0/01 – 0/005 داخل عضله قلب يا به صورت وريدي تزريق مي گردد.
Injection ( As Acid Tartrate ) : 1mg/ml

داروخانه های زیر ممکن است این دارو را موجود داشته باشند