برای مشاوره با پزشکان کلیک کنید
;
ديمن هيدرينات در درمان سر گيجه ، تهوع ، بيماري مسافرت و همچنين سر گيجه ناشي از بيماري هايي که بر روي بخش دهليزي گوش اثر مي گذارند(مانند التهاب لابير نت ) به کار برده مي شود.
خواب آلودگي، غليظ شدن تر شحات نايژه ، تاري ديد ، دفع مشکل يا درد ناک ادرار ، هيجان و عصبانيت از عوارض اين دارو هستند.
1- بمنظور کاهش تحريک گوارشي، همراه غذا ، آب يا شير مصرف شود. 2- احتمال بروز خواب آلودگي وجود دارد . بنابرين از کار با آلاتي که نياز مند هوشياري است مانند رانندگي خودداري شود. 3- ديمن هيدرينات به عنوان ضد سر گيجه حداقل نيم ساعت قبل از مسافرت بايد مصرف گردد.
بزر گسالان : به عنوان ضد استفراغ و ضد سر گيجه مقدار 100-50 ميلي گرم هر 4 ساعت بر حسب نياز مصرف مي شود. حداکثر مقدار مصرف در بزر گسالان تا 400mg/day است . کودکان : در کودکان 6-1 سال 12/5-25 mg/dayودر کودکان 12-7 سال25-50 mg/dayمصرف مي شود.
Tablet:50mg

داروخانه های زیر ممکن است این دارو را موجود داشته باشند