برای مشاوره با پزشکان کلیک کنید
;
سايپروهپتاد ين براي درمان آلرژي ناشي از تب يونجه ، کهيرو کهير غول آسا ، کهير ناشي از سرما، ميگرن ودرمان بيماري کوشينگ استفاده شده است.
عوارض شايع اين دارو خشکي دهان ، تاري ديد ، خواب الودگي ، غليظ شدن ترشحات نايژه و افزايش وزن مي باشند.
1- احتمال افزايش وزن وجود دارد . 2- به منظور کاهش تحريک گوارشي همراه با غذا ، آب يا شير مصرف گردد. 3- در صورت بروز خواب آلودگي از انجام کار هايي که نياز به تمر کز حواس دارند ، خودداري گردد.
بزرگسالان : در درمان آلرژي مقدار 4 ميلي گرم 4-3 بار در روز و حداکثر 32 ميلي گرم در روز مصرف مي شود. در ميگرن 4 ميلي گرم تجويز که در صورت نياز پس از نيم ساعت تکرار مي شود. مقدار مصرف نگهدارنده ان 4 ميليگرم هر 6-4 ساعت است . کودکان:در کودکان 6-2 سال 2 ميلي گرم 3-2 بار در روز ب و حداکثر 12ملي گرم در روز مصرف مي شود .
Tablet:4mg

داروخانه های زیر ممکن است این دارو را موجود داشته باشند