برای مشاوره با پزشکان کلیک کنید
;
ستريزين در درمان علامتي رينيت الر ژيک فصلي يا دائمي، التهاب آلرژيک ملتحمه، خارش، کهير،عطسه وآب ريزش از بيني و همچنين در کاهش علايم ناشي از آسم آلرژيک مصرف مي شود.
اين دارو ممکن است باعث منگي شود.
در بزرگسالان به عنوان آنتي هيستامين مقدار 5-mg/day10 مصرف مي شود. کودکان: در کودکان 6-2 سال 2/5 mg/day تا حداکثر 5mg/day مصرف مي شود.
F.S.Tablet:5mg F.S.Tablet:10mg

داروخانه های زیر ممکن است این دارو را موجود داشته باشند