برای مشاوره با پزشکان کلیک کنید

لوپوس

لوپوس

من بیمار شما بودم و به دلیل مهاجرت پزشکم رو عوض کردم پزشک جدید به من داروی لیپوفیکس داده که منققلاق هیه وقت مصرف نکردم و در موردش شک دارم گفتم از شما که 2 سال تحت نظر شما داروی سلسپت و هیروکسی و پرود 25 و لوزاتان مصرف کردم و دارم هام ثابت بوده و نتایج هم خوب بوده بپرسم

بهپو در جوامع مجــازیکانال ما را در جوامع مجازی دنبال کنیــد

مشاوره های زیر نیز در همین راستا می باشندثبت مشاوره

چرا بیشتر فوق تخصصهای روماتولوژیست داروی آزاتیو پرین را تو دوران شیر دهی تجویز میکنند؟غلامحسین علیشیری۱۳۹۴/۱۰/۰۵

سلام. چنانچه بیماری فعال باشد در مطالعات بلند مدت علمی و تجربیات بالینی ما ثابت شده مصرف این دارو برای شیردهی منعی ندارد و عارضه جدی مشاهده نشده است .

سلام با وجود لوپوس میتوانم روزه بگیرم؟غلامحسین علیشیری۱۳۹۳/۰۳/۳۰

با سلام با توجه به بیماری شما که کلیه ها درگیر شده اند هر گونه حادثه حتی کوچک مانند بی آبی می تواند باعث ایجاد خطر برای کلیه ها نماید لذا توصیه می شود تا بهبودی کامل از گرفتن روضه امتناع شود.

آیا مصرف آزاتیوپرین و هیدروکسی کلرکین و پردنیزولون 5 و آسپرین 80 شبی یک عدددر شیردهی مجاز است؟ثریا شادمانفر۱۳۹۴/۱۰/۰۳

سلام داروهای ذکر شده در شیردهی مجاز است. غیر از آزاتیوپرین که بهتراست در شیردهی داده نشود. اما به احتمال زیاد روماتولوژیست محترم به خاطر شرایط بیماری آن را تجویز نموده اند . پس بهتر است شیردهی قطع و دارو ادامه یابد.

<p>درمان لوپوس با دارویی کم عارضه</p>غلامحسین علیشیری۱۳۹۸/۰۳/۱۴

<p>سلام تصمیم گیری در زمینه نوع درمان براساس شدت بیماری با توجه به پاتولوژی وآزمایشات است.درمانهای ترکیبی سل سپت و.. ویا ریتوکسی مب نیز قابل ذکر است.</p>

دیدگاه و نظــرات