برای مشاوره با پزشکان کلیک کنید
;

۱۰ حرکت ورزشی جهت تقویت دست

مشت کردن دست بهتر است برای شروع این تمرین ساده را انجام دهید: -دست خود را کاملا مشت کنید، انگشت شصت باید روی دیگر انگشتان باشد. -۳۰ تا ۶۰ ثانیه در این حالت بمانید. سپس دست خود را باز کرده و انگشتان خود را کاملا بکشید. -این تمرین را برای هر دست حداقل ۴ بار تکرار کنید.
نیشگون گرفتن توپ این تمرین به تقویت ماهیچه های انگشتان و شصت کمک می کند. با انجام این تمرین شخص راحت تر می تواند کلید را بچرخاند، بسته بندی مواد غذایی را باز کند و کارهای ظریف را انجام دهد. -یک توپ فومی نرم را بین نوک انگشتان و شصت نیشگون بگیرید. - ۳۰ تا ۶۰ ثانیه در این حالت بمانید. برای هر دست این تمرین را ۱۰ تا ۱۵ بار تکرار کنید. این تمرین را ۲ تا ۳ بار در هفته تکرار کنید، اما بین تمرین ها ۴۸ ساعت دست را استراحت دهید. اگر مفصل شصت آسیب دیده، این تمرین را انجام ندهید.
کشش پنجه این حرکت کششی به افزایش دامنه حرکتی انگشتان دست کمک می کند. -دست خود را در حالیکه کف دست مقابل چهره است، باز کنید. -نوک انگشتانتان را خم کنید به گونه ای که قاعده هر مفصل انگشت را لمس کند. دست شما باید تا حدودی شبیه به یک مشت باشد. -۳۰ تا ۶۰ ثانیه در این حالت بمانید و سپس رها کنید. این تمرین را برای هر دست حداقل ۴ بار تکرار کنید.
بازی با گل بازی با خمیر یا گل روش بسیار خوبی برای افزایش دامنه حرکتی انگشتان و همچنین تقویت دست ها است. این کار شبیه هیچ ورزشی نیست. سعی کنید رفتار کودکان را در این کار تقلید کنید: گلوله های توپی درست کنید، با وردنه آن را صاف کنید و یا با نوک انگشتان اشکال مختلف بسازید.
باز کردن شصت تقویت عضلات شصت به فرد کمک می کند اجسام سنگین مثل قوطی های کنسرو یا بطری ها را به راحتی در دست بگیرد و یا زمین بگذارد. -دست خود را به حالت کاملا باز روی میز بگذارید. همانند تصویر کشی را دور تا دور دست و در قاعده مفاصل انگشتان ببندید. -به آرامی و تا جاییکه می توانید شصت را از انگشتان دور کنید. -30 تا 60 ثانیه در این حالت بمانید. -این تمرین را ۱۰ تا ۱۵ بار برای هر دست انجام دهید. می توانید این تمرین را ۲ تا ۳ بار در هفته انجام دهید، اما بین تمرین ها ۴۸ ساعت دست را استراحت دهید.
کشش انگشتان این حرکت کششی به تسکین درد و افزایش دامنه حرکتی دست کمک می کند: -کف دست خود را همانند تصویر روی سطحی صاف مثل میز بگذارید. کف دست باید کمی گود باشد. -به آرامی و تا جاییکه می توانید انگشتان خود را صاف کنید و سعی کنید به مفاصل فشاری وارد نشود. -۳۰ تا ۶۰ ثانیه در این حالت بمانید. - این تمرین را برای هر دست حداقل 4 بار تکرار کنید.
نکته ورزشی اگر دست و انگشت ها درد می کنند، قبل از شروع تمرینات آنها را گرم کنید. این کار باعث می شود حرکت دادن و کشش آنها آسان تر باشد. می توانید ۵ تا ۱۰ دقیقه از کیف آب گرم استفاده کنید یا دستهایتان را در آب گرم فرو کنید. یا برای گرم کردن عمیق تر، مقداری روغن روی دستهایتان بمالید و دستکش لاستیکی دست کنید و سپس دستهایتان را برای چند دقیقه در آب گرم فرو کنید.
کشش شصت این دو تمرین کششی را برای مفاصل شصت انجام دهید: - دست را کاملا باز کرده و کف دست را روبروی صورت قرار دهید. به آرامی نوک شصت را خم کرده و به سمت انگشت اشاره پایین بیاورید. ۳۰ تا ۶۰ ثانیه در این حالت بمانید. دست را آزاد کرده و ۴ بار این حرکت را تکرار کنید. - دست را کاملا باز کرده و کف دست را روبروی دست قرار دهید. به آرامی شصت را در طول کف دست حرکت دهید و برای انجام این کار فقط از پایین ترین مفصل شصت استفاده کنید. ۳۰ تا ۶۰ ثانیه در این حالت بمانید. دست را آزاد کرده و ۴ بار این حرکت را تکرار کنید.
خم کردن شصت این تمرین دامنه حرکتی شصت را افزایش می دهد. -دست را کاملا باز کرده و کف دست را روبروی صورت قرار دهید. سپس شصت را در عرض کف دست حرکت دهید و این کار را طوری انجام دهید که شصت دست قاعده انگشت کوچک را لمس کند. - ۳۰ تا ۶۰ ثانیه در این حالت بمانید. -این تمرین را حداقل ۴ بار برای هر دو دست انجام دهید.
فشردن توپ این تمرین به شما کمک می کند دستگیره در و سایر چیزها را به راحتی و بدون اینکه از دستتان بیفتد، در دست بگیرید. -توپ نرمی را کف دست گرفته و تا جاییکه می توانید آن را فشار دهید. - چند ثانیه آن را نگه داشته و سپس رها کنید. - ۱۰ تا ۱۵ بار برای هر دست این تمرین را تکرار کنید. این تمرین را ۲ تا ۳ بار در هفته انجام دهید، اما بین تمرین ها ۴۸ ساعت به دست استراحت دهید.اگر مفصل شصت آسیب دیده، این تمرین را انجام ندهید.
لمس شصت این تمرین به افزایش دامنه حرکتی شصت کمک می کند. در نتیجه انجام کارهایی مثل برداشتن مسواک، چنگال، قاشق، خودکار و نوشتن راحت تر می شود. - دست خود را مقابل صورت کاملا باز کنید، مچ دست نباید خم شود. - به آرامی شصت را به چهار انگشت دیگر برسانید و آنها را لمس کنید، در هر بار لمس شکل O را بسازید. -۳۰ تا ۶۰ ثانیه در این حالت بمانید. -این تمرین را حداقل ۴ بار برای هر دو دست انجام دهید.
بلند کردن انگشتان این تمرین به افزایش دامنه حرکتی و انعطاف پذیری انگشتان دست کمک می کند. -دست خود را کاملا باز کرده و کف دست را روی سطحی صاف مثل میز بگذارید. -به آرامی یکی از انگشتان را از سطح جدا کرده و بالا و سپس پایین بیاورید. -همچنین می توانید همه انگشتان و شصت را در یک زمان بالا و سپس پایین بیاورید. -این تمرین را ۸ تا ۱۲ بار برای هر دست انجام دهید.

بهپو در جوامع مجــازیکانال ما را در جوامع مجازی دنبال کنیــد

دیدگاه و نظــرات