برای مشاوره با پزشکان کلیک کنید
;

حرکات کششی برای تسکین درد و خستگی مچ و بازو

حرکات کششی برای تسکین درد و خستگی مچ و بازو اگر در مچ دست خود احساس درد و خستگی می کنید با حرکات زیر انعطاف آن را افزایش داده و مانع پیشرفت درد و سفتی مفاصل شوید.
اگر در مچ دست خود احساس درد و خستگی می کنید با حرکات زیر انعطاف آن را افزایش داده و مانع پیشرفت درد و سفتی مفاصل شوید.
این ورزش ها سالیان متمادی است که توسط کارشناسان ارگونومی توصیه شده است اما برخی افراد در انجام آنها مشکل داشته و احساس ناراحتی می کنند. اگر چنین است از ادامه دادن آنها خودداری کنید.

 

کشش اکستانسور

بازو را صاف و مستقیم نگه دارید و کف دست را به سمت پایین خم کنید.
با فشار دادن به دست به سمت پایین، به آرامی مچ را خم کنید.
15 تا 30 ثانیه در این حالت بمانید.
2 تا 4 مرتبه تکرار کنید.
این حرکت را برای دست دیگر نیز انجام دهید.
تصویر

 

کشش عضله فلکسور

بازو را صاف و مستقیم نگه دارید و کف دست را به سمت بالا خم کنید.
با فشار دادن دست به سمت پایین به آرامی مچ دست را خم کنید.
15 تا 30 ثانیه در این حالت بمانید.
2 تا 4 بار تکرار کنید.
این حرکت را برای دست دیگر نیز انجام دهید.
تصویر
 

کشش عضله فلکسور 2

بازو را صاف و مستقیم نگه دارید و کف دست را به سمت پایین خم کنید.
به آرامی مچ دست را خم کنید و با کشیدن انگشتان به سمت بالا در آنها کشش ایجاد کنید.
15 تا 30 ثانیه در این حالت بمانید.
2 تا 4 بار تکرار کنید.
این حرکت را برای دست دیگر نیز انجام دهید.
تصویر

بهپو در جوامع مجــازیکانال ما را در جوامع مجازی دنبال کنیــد

دیدگاه و نظــرات