برای مشاوره با پزشکان کلیک کنید
;
آترو پین در درمان اسپاس پیلور،اسپاسم مجرای گوارشی ،همراه با مرفین در درمان اختلالهای اسپاسمی مجاری صفراوی، در قولنج کلیه،در درمان قاعدگی درد ناک و شب ادراری،برای کاهش تنوس عضلات روده بهنگام عکسبرداری ، برای کاهش تر شحات بزاق و ترشحات دستگاه تنفسی پیش از بیهوشی ، برای جلو گیری از برادیکا ری و ایست سینوسی و کمی فشار خون ناشی از سوکسینیل کولین ، به عنوان پارزهر در درمان مسمو میت با مهار کننده های کولین استراز از جمله سموم ار گانو فسفره‘ همراه نئو ستیگمین یا پیرید ستیگمین در رفع آثار مسددهای عصبی-عضلانی و در بیماری پارکینسون مصرف می شود .
از عوارض شايع اين دارو مي توان از يبوست ،خشکي دهان،بيني،گلو يا پوست و اشکال در بلع ،گشادن مرد مک ها ،دو بيني،براديکاري وسپس تاکيکاردي و کاهش تعرق نام برد.
1- پس از مصرف دارو از رفتن در محيط هاي گرم خوداري و از پرداختن به فعاليت بدني شديد خوداري گردد. 2- احتمال ايجاد اختلال ديد يا حساسيت به نور وجود دارد. 3- احتمال خشکي دهان،بيني يا گلو وجود دارد. 4- تزرق وريدي آترو پين بايد به آهستگي صورت گيرد.
این دارو در گلوکوم با زاویه بسته نباید مصرف شود.
بزر گسالان: به عنوان ضد مو سکارینی ،مقدار6/0- 4/0میلی گرم هر 6-4 ساعت به صورت عضلانی ،وریدی یازیر جلدی تزریق می گردد .به عنوان ضد اریتمی 1-4/0 میلی گرم هر 2-1 ساعت ‘حداکثر تا 2 میلی گرم ، تزریق می شود. برای جلو گیری از تر شح بیش از حد بزاق مقدار6/0-2/0میلی گرم هر 1-5/0 ساعت قبل از اعمال جراحی ‘ 2/1-6/0 میلی گرم به طور همزمان با تزریق 2-5/0 میلی گرم نئوستیگمین به صورت وریدی و در مسمو میت کورار برای مهار کننده های کولین استراز مقدار 4-2 میلی گرم تزریق وریدی می گردد. سپس مقدار2 میلی گرم هر 30-20 دقیقه تا زمان بر طر ف شدن علایم موسکارینی ویا بروز علایم مسمومیت با اترو پین تزریق می گردد. کودکان: مقدارmg/kg0/01 (حداکثر 4/0 میلی گرم ) هر 6-4 ساعت به عنوان ضد اریتمی مقدار 0/03-0/01 mg/kgتزریق وریدی می شود. برای جلو گیری از تر شح بیش از حد بزاق و تر شحات مجاری تنفسی پیش از بیهوشی درکودکان با وزن تا 3 کیلو گرم بین 6/0- 1/0میلی گرم استفاده می شود. به عنوان پاد زهر مهار کننده های کو لین استراز مقدار اولیه 1 میلی گرم تزریق وریدی یا عضلانی می شود و سپس مقادیر 1-5/0 میلی گرم هر 30-20 تزریق می شود.
Injection(as sulfate: 0.5 mg/ml)10mg/10ml

داروخانه های زیر ممکن است این دارو را موجود داشته باشند