برای مشاوره با پزشکان کلیک کنید
;
پيرازين آميد همراه با ساير داروهاي ضد سل در درمان اين بيماري مصرف مي شود .
تب، بي اشتهايي، بزرگ شدن کبد، يرقان ونارسايي کبد، عوارض مهم اين دارو هستند.
بيمار يا اطرافيان وي را بايد از نظر تشخيص علايم اختلال کبدي آگاه ساخت و به بيمار يادآور شد که در صورت بروز علايم اين اختلال از جمله،تهوع مداوم، استفراغ، بي حالي ويرقان، فوراً مصرف دارو را قطع و به پزشک مراجعه کند.
در صورت وجود آسیب کبدی، نقرس حاد و پورفیری نباید مصرف شود
مقدار مصرف اين دارو در درمان سل در بخش کليات داروهاي ضد سل ذکر شده است.
Scored Tablet:500 mg

داروخانه های زیر ممکن است این دارو را موجود داشته باشند