برای مشاوره با پزشکان کلیک کنید
;
آنتي هيستامين (آنتاگونيست انتخابي رسپتورهاي H1). a) درمان رينيت آلرژيک فصلي b) درمان رينيت آلرژيک پايدار و کهير مزمن
a) درمان رينيت آلرژيک فصلي: بزرگسالان و کودکان 6 سال يا بيشتر: 5-10mg خوراکي 1بار در روز کودکان 2-5 سال: 2.5mg خوراکي 1بار در روز . ماکزيمم دوز مصرفي 5mgروزانه مي باشد. b) درمان رينيت آلرژيک پايدار و کهير مزمن: بزرگسالان و کودکان 6 سال يا بيشتر: : 5-10mg خوراکي 1بار در روز کودکان 6ماه تا 5 سال: 2.5mg خوراکي 1بار در روز . در کودکان 1-5 ساله ممکن است افزايش دوز تا ماکزيمم 5mg در روز در 2 دوز منقسم صورت گيرد.

داروخانه های زیر ممکن است این دارو را موجود داشته باشند