برای مشاوره با پزشکان کلیک کنید
;
فيناستريد در درمان هيپرپلازي خوش خيم پروستات، مصرف مي شود.
ناتواني جنسي، كاهش ميل جنسي و حجم مايع انزال، بزرگ شدن و احساس ناراحتي در پستان ها، واكنش حساسيت مفرط(از جمله تورم لب و بثورات جلدي) از عوارض اين دارو مي باشند.
شش ماه پس از تجويز اين دارو، بايد پاسخ درماني بررسي شود، گاهي لازم است براي ظهور اثرات مفيد درماني، اين داروماهها مصرف شود.
مقدار مصرف روزانه 5 ميلي گرم مي باشد.
F. C . Tablet: 1 mg F. C . Tablet: 5 mg

داروخانه های زیر ممکن است این دارو را موجود داشته باشند