برای مشاوره با پزشکان کلیک کنید
;
دفروکسامين يک عامل شلاته کننده فعال است که به عنوان داروي کمکي در درمان مسموميت با آهن به کار برده مي شود. اين دارو همچنين براي تسريع دفع آهن مصرف مي شود. دفروکسامين از راه تزريق وريدي، عضلاني، ويا داخل صفاقي براي کنترل تجمع آلومينيم در استخوان، در مبتلايان به نارسايي کليه و درمان مسموميت هاي عصبي و يا نا هنجاري هاي استخواني در بيماران تحت دياليز به کار برده مي شود.
در محل تزريق گاهي خارش ، درد و سفتي ايجاد مي گردد. در درمان دراز مدت ممکن است واکنشهاي آلرژيک شامل تورم روي پوست، خارش عمومي بدن ، بثورات جلدي و واکنش هاي آنا فيلاکتيک رخ دهد.
این دارو در بیماری های شدید کلیوی یا بی ادراری و هموکروماتوز اولیه نباید مصرف شود.
بزر گسالان : در مسموميت با آهن در ابتدا مقدار يک گرم و سپس هر چهار ساعت 500ميلي گرم(تا دوبار)به صورت عضلاني تزريق مي شود. در صورت لزوم تجويز دارو به ميزان 500 ميلي گرم هر 12-4 ساعت تا حداکثر6g/day قابل تکرار است. مقدار اوليه تجويز داخل وريدي دارو يک گرم است که با سرعت کمتر از 15mg/kg/h انفوزيون مي گردد و سپس مقدار 500 ميلي گرم هر چهار ساعت (تا دوبار)تا حداکثر 6g/24h تجويز مي شود. براي تجويز زير جلدي مقدار1-2gطي مدت 8-24 ساعت توسط يک پمپ سيار تزريق مي گردد . مقدار مصرف دارو از 20mg/kg شروع و به 60 mg/kg يا مقدار تام 3 گرم در 10 ميلي ليتر اب مقطر استريل افزايش مي يابد که طي 10 ساعت در بافت زير جلد انفوزيون مي شود. در مسموميت مزمن 20-50 mg/kg/day از دارو طي مدت 8 ساعت به صورت زير جلدي انفوزيون مي گردد. معهذا،تزريق عضلاني راه تجويز ترجيحي دارو است که با يد در تمام بيماراني که در حالت شوک نمي باشند ، مورد استفاده قرار گيرد . دوز معمول داخل عضلاني بالغين و اطفال 5%/1g/day مي باشد به علاوه در صورت انتقال خون به بيمار لازم است يک دوز دو گرمي دارو همراه با هر واحد خون تزريقي به صورت انفوزيون آهسته داخل وريدي يا حداکثر سرعت 15mg/kg/h تجويز گردد. کودکان: دوز توصيه شده اطفال در مسمو ميت حاد با آهن مقدار 50 mg/kg/day است که هر 6 ساعت و تا زماني که رنگ ادرار تغيير نيافته است به صورت داخل عضلاني تجويز مي گردد. سلامت و کارايي دارو در اطفال کوچکتر از سه سال ثابت نشده است.
For injectionon(azmesylate):500mg.

داروخانه های زیر ممکن است این دارو را موجود داشته باشند