برای مشاوره با پزشکان کلیک کنید
;
سايمتيدين در درمان كوتاه مدت زخمهاي فعال دوازدهه يا زخمهاي فعال و خوش خيم معده، حالات مرضي ترشح بيش از حد اسيد معده مانند سندروم زولينگر- اليسون، برگشت محتويات معده به مري و ساير مواردي كه كاهش اسيد معده براي آن مفيد است، مانند جراحي دستگاه گوارش مورد استفاده قرار مي گيرد.
اغتشاش شعور ( برگشت پذير)، اختلالات خوني، خستگي يا ضعف غير عادي، ضربان آهسته، سريع و نامنظم قلب ( بويژه با تزريق وريدي مقادير زياد دارو) ، كاهش توانايي جنسي، اسهال، سرگيجه يا سردرد، كرامپ عضلاني، طاسي، بثورات جلدي، تورم سيناپسها در زنان و مردان، آسيب برگشت پذير كبد يا كليه با مصرف اين دارو گزارش شده است.
1. بهتر است اين دارو با هر وعده غذا و قبل از خواب مصرف شود. 2. احتمال تشديد درد مفاصل پس از تزريق دارو وجود دارد. 3. آمپول تزريقي وريدي سايمتيدين با سرمهاي تزريقي سازگار است. 4. تزريق وريدي مقادير زياد اين دارو توصيه نمي شود زيرا خطر بروز اريتمي قلبي وجود دارد. 5. كشيدن سيگار موجب كاهش اثر اين دارو مي شود.
خوراكي و تزريقي: بزرگسالان : در درمان زخم دوازدهه 300 ميلي گرم 4 بار در روز ( همراه هر وعده غذا و موقع خواب) يا 400 ميلي گرم دوبار در روز( صبح و موقع خواب)‌ مصرف مي شود، براي پيشگيري از بازگشت زخم دوازدهه 300 ميلي گرم دوبار در روز يا 400 ميلي گرم موقع خواب براي مدت طولاني مصرف مي شود. در درمان زخم معده خوش خيم 300 ميلي گرم 4 بار در روز يا 400 ميلي گرم دو بار در روز مصرف مي شود. در ترش كردن معده يا سوزش سردل 200 ميلي گرم موقع بروز علايم مصرف مي شود. براي كاهش ترشح اسيد معده در بيماري هاي نظير سندرم زولينجر- السيون، 300 ميلي گرم 4 بار در روز يا بر حسب نياز بيمار تا رفع علايم باليني مصرف مي شود. در درمان بازگشت محتويات معده به مري mg/day 1600-800 در مقادير منقسم براي 12 هفته مصرف مي گردد. همچنين در درمان خونريزي معده 300 ميلي گرم 4 بار در روز يا 600 ميلي گرم 2 بار در روز مصرف مي شود. بيشينه مقدار مصرف بزرگسالان mg/day2/4 است. كودكان : در درمان زخم دوازدهه يا زخم معدهmg/kg/day 40-20 در 4 مقدار منقسم ( با هر وعده غذا وموقع خواب) ، و در درمان بازگشت محتويات معده به مري mg/kg/day80-40 در 4 مقدار منقسم يا بر اساس نياز بيمار مصرف مي شود.
Film Coated Tablet : 200 mg Syrup: 200 mg/5 ml Injection:200 mg/2 ml

داروخانه های زیر ممکن است این دارو را موجود داشته باشند