برای مشاوره با پزشکان کلیک کنید
;
کلرفنيرآمين در درمان علامتي رينيت آلرژيک فصلي يا دايمي، وازوموتور والتهاب آلرژيک ملتحمه ناشي از استنشاق يا بلع مواد الرژن،کهيرو کهير غول اسا و به عنوان داروي کمکي در درمان شوک آنا فيلاکتيک به کار مي رود .
عارضه شايع آن خواب آلودگي است. اين دارو مي تواند عوارض آنتي کلينر ژيک مثل خشکي دهان و تاري ديد را همراه داشته باشد.
1- به منظور کاهش تحریک گوارشی همراه با غذا، اب یا شیر مصرف گردد. 2- در صورت بروز خواب الو دگی از انجام کارهایی که نیاز به تمر کز حواس دارند ، خوداری گردد.
تزریقی : طی یک دقیقه به طورآهسته مقدار 20- 10 میلی گرم تزریق وریدی می گردد. خوراکی: بزر گسالان: به عنوان ضد هیستامین،4 میلی گرم هر 6-4 ساعت بر حسب نیاز استفاده گردد. حداکثر مقدار مصرف 24mg/day است. میزان مصرف قرص رتارد 8 میلی گرم هر 12-8 ساعت است. کودکان: در کودکان زیر یک سال توصیه نمی شود. در کودکان2-1 سال 1mg/day ,5-2 سال 1 میلی گرم هر 6-4 ساعت تا حداکثر 6mg/day و در کودکان 12-6 سال 2 میلی گرم هر 6-4 ساعت تا حداکثر 12mg/day مصرف می گردد.
Syrup:2mg/5ml Tablet:4mg SR- Tablet:8 mg Injection:10mg/ml

داروخانه های زیر ممکن است این دارو را موجود داشته باشند