برای مشاوره با پزشکان کلیک کنید
;

گزارش موردی؛ زگیل های ساده در آرتریت روماتوئید

گزارش موردی؛ زگیل های ساده در آرتریت روماتوئید زگیل های ساده در افراد با ایمنی سرکوب شده سبب بروز مشکلات جدی مانند خطر تبدیل به سرطان سلول سنگفرشی می شوند. این ضایعات به شدت به درمان مقاوم هستند و تمایل به عود دارند.

زگیل های ساده در افراد با ایمنی سرکوب شده سبب بروز مشکلات جدی مانند خطر تبدیل به سرطان سلول سنگفرشی می شوند. این ضایعات به شدت به درمان مقاوم هستند و تمایل به عود دارند.خانمی ۳۴ ساله با سابقه آرتریت روماتوئید تحت درمان با سولفاسالازین، کلروکین، پردنیزولون، متوترکسات و ۹ دوره تزریق آباتاسپت بود. طی چند سال، وی به زگیل های ساده گسترده ای روی دست ها و کف پاها دچار شده بود که فعالیت های روزانه وی را تحت تاثیر قرار داده و موجب درد هنگام راه رفتن می شد.

وی درمان های گوناگونی مانند کراتولیز و کورتاژ، کرایوتراپی و فتوترمولیز با لیزر رنگی ضربانی را امتحان کرده ولی نتیجه ای نگرفته بود. به تازگی سوزاندن ضایعات با لیزر دی اکسید کربن و سپس مصرف کرم موضعی ایمی کویمود ۵٪ برای وی انجام شده بود.

زگیل های ساده در افراد با ایمنی سرکوب شده سبب بروز مشکلات جدی مانند خطر تبدیل به سرطان سلول سنگفرشی می شوند. این ضایعات به شدت به درمان مقاوم هستند و تمایل به عود دارند. قطع داروی سرکوبگر ایمنی موثرترین و در عین حال دشوارترین اقدام درمانی است./

بهپو در جوامع مجــازیکانال ما را در جوامع مجازی دنبال کنیــد

دیدگاه و نظــرات