برای مشاوره با پزشکان کلیک کنید
;

تشخیص کرونا با آزمایش بزاق به اندازه سواب بینی قابل اعتماد است

تشخیص کرونا با آزمایش بزاق به اندازه سواب بینی قابل اعتماد است مطالعات جدید نشان می‌دهد آزمایش بزاق نیز در تشخیص کووید ۱۹ به اندازه سواب NP قابل اعتماد است.

مطالعات جدید نشان می‌دهد آزمایش بزاق نیز در تشخیص کووید ۱۹ به اندازه سواب NP قابل اعتماد است.

به گزارش «بهپو»، از دیرباز سواب نازوفارنکس (NP) یک روش قابل اعتماد برای جمع‌آوری نمونه حلق و بینی برای تشخیص بیماری‌های گوناگون بوده است.

در حال حاضر نیز این روش یک استاندارد طلایی برای تشخیص کووید ۱۹ در سراسر جهان محسوب می‌شود.

با این حال کمبود سواب NP تخصصی به ویژه در اوایل پاندمی کووید ۱۹ متخصصان حوزه بهداشت را تحت فشار قرار داد و همواره محققان به دنبال روش‌های ساده جایگزین بوده اند.

نتایج یک مطالعه آمریکایی نشان می‌دهد آزمایش بزاق نیز در تشخیص کووید ۱۹ به اندازه سواب NP قابل اعتماد است.

بر اساس این مطالعات آزمایش بزاق ۹۳ درصد از عفونت‌های کووید ۱۹ را تشخیص می‌دهد. این مطالعه می‌تواند محققان را از تنگنای کمبود روش‌های تشخیصی رهایی بخشد.

این مطالعه که توسط محققان دانشکده پزشکی هاروارد صورت گرفته نشان می‌دهد جمع‌آوری بزاق که به صورت سرپایی انجام می‌شود می‌تواند برای تشخیص کووید ۱۹، به ویژه در نقاط دورافتاده مورد استفاده قرار گیرد.

نتایج این مطالعه در نشریه «Microbiology Spectrum» منتشر شده است./

بهپو در جوامع مجــازیکانال ما را در جوامع مجازی دنبال کنیــد

دیدگاه و نظــرات