برای مشاوره با پزشکان کلیک کنید
;

فاکتور روماتوئیدی

فاکتور روماتوئیدی فاکتورهای روماتوئیدی پروتئین هایی هستند که توسط سیستم ایمنی بدن تولید شده و بافت های سالم بدن را مورد حمله خود قرار می دهند.

فاکتورهای روماتوئیدی پروتئین هایی هستند که توسط سیستم ایمنی بدن تولید شده و بافت های سالم بدن را مورد حمله خود قرار می دهند.
آزمایش فاکتور روماتوئیدی مقدار فاکتور روماتوئید را در خون نشان می دهد. فاکتورهای روماتوئیدی پروتئین هایی هستند که توسط سیستم ایمنی بدن تولید شده و بافت های سالم بدن را مورد حمله خود قرار می دهند.
سطوح بالای فاکتور روماتوئیدی در خون در بیشتر مواقع با بیماریهای خود ایمنی بدن در ارتباط است، مثل روماتوئید آرتریت و سندرم شوگرن. اما فاکتور روماتوئیدی ممکن است در برخی از افراد سالم نیز وجود داشته باشد و برخی مبتلایان به بیماری های خود ایمنی نیز گاهی سطوح نرمال و معمولی از فاکتور روماتوئیدی را در خون خود دارند.

 

چرا این آزمایش انجام می شود؟

آزمون فاکتور روماتوئیدی یکی از گروه آزمایش های اولیه که در درجه اول برای کمک به تشخیص روماتوئید آرتریت مورد استفاده قرار می گیرد. این آزمایشات شامل موارد زیر است:


-آنتی بادی ضد هسته (ANA)
-آنتی بادی های ضد پپتید حلقوی سیترولینه (anti-CCP)
-آزمایش شمارش کامل خون (CBC)
-سی-راکتیو پروتئین (CRP)
-سرعت رسوب گلبول قرمز (ESR)
مقدار فاکتور روماتوئیدی در خون به پزشک کمک می کند بهترین روش درمانی که برای بیمار مورد نظر وجود دارد را انتخاب کند.
این آزمایش به سادگی و با صرف چند دقیقه وقت انجام می شود. نمونه کوچک خون از رگ بازوی بیمار گرفته شده و به آزمایشگاه فرستاده می شود.

 

نتیجه آزمایش

اگر نتیجه آزمایش فاکتور روماتوئیدی مثبت شود بدان معناست که سطح بالایی از فاکتور روماتوئیدی در خون شما تشخیص داده شده است. سطح بالای فاکتور روماتوئیدی در خون با بیماری های خود ایمنی، به خصوص روماتوئید آرتریت رابطه نزدیکی دارد. با این وجود تعدادی از بیماری های دیگر نیز وجود دارد که باعث بالا رفتن سطح فاکتور روماتوئیدی در خون می شود:
-سرطان
-عفونت های مزمن
-سیروز
-کرایوگلوبولینمی
-بیماری های التهابی ریوی مثل سارکوئیدوز
-بیماری بافت همبند مختلط
-بیماری اسکلرودرمی
-سندرم شوگرن
-لوپوس اریتماتوز سیستمیک


گاهی در برخی از افراد سالم نیز به دلایل ناشناخته آزمایش فاکتور روماتوئیدی مثبت می شود. و برخی افراد مبتلا به روماتوئید آرتریت نیز سطح پایینی از فاکتور روماتوئیدی را در خون خود نشان می دهند./

بهپو در جوامع مجــازیکانال ما را در جوامع مجازی دنبال کنیــد

دیدگاه و نظــرات