برای مشاوره با پزشکان کلیک کنید
;

تایید اولین کیت خانگی تشخیص کرونا از روی بزاق دهان

تایید اولین کیت خانگی تشخیص کرونا از روی بزاق دهان سازمان غذا و داروی آمریکا به نخستین آزمایش تشخیص ویروس کرونا عامل بیماری کووید-۱۹با گزینه گردآوری خانگی بزاق مجوز داد.

سازمان غذا و داروی آمریکا به نخستین آزمایش تشخیص ویروس کرونا عامل بیماری کووید-۱۹با گزینه گردآوری خانگی بزاق مجوز داد.

به گزارش «بهپو»، این کیت آزمایشی جدید به افراد امکان می‌دهند از بزاقشان نمونه بردارند و برای بررسی به آزمایشگاه بفرستند.

تا به حال در آمریکا فقط یک کیت خانگی برای آزمایش ویروس کرونا با استفاده از سواب بینی عرضه شده است.

به گفته کارشناسان، نمونه‌برداری از بزاق در خانه خطر قرار گرفتن در معرض ویروس را هنگام خروج از خانه و رفتن به آزمایشگاه کاهش می‌دهد.

نتایج بررسی قبلی نشان داده آزمایش‌ها بر اساس نمونه‌های بزاق درمقایسه با آزمایش‌ها نمونه‌های گردآوری‌شده از بینی و حلق در افراد دچار بیماری شدید کووید-۱۹ نتایج منفی کاذب کمتری ایجاد می‌کنند بنابراین قابل‌اعتمادتر هستند. آزمایش‌های بزاق همچنین نتایج مثبت کاذب نداشتند.

شخص در جریان نمونه‌برداری با این کیت درون یک محفظه حاوی مایع نگهدارنده تف می‌کند. شناسایی ویروس درون نمونه بزاق نیز مانند نمونه‌های ترشحات بینی با استفاده از ماشین‌های «PCR» -واکنش زنجیره‌ای پلیمراز- برای پردازش ماده ژنتیکی انجام می‌شود.

به گزارش «بهپو» و به نقل از «لایوساینس»، کارشناسان می گویند: آزمایش‌های خانگی بزاق می‌تواند بسیاری از مشکلات مربوط به غربالگری‌های گسترده افراد از لحاظ عفونت با ویروس کرونا را حل کند و امکان بازگشت آنها را به کارهایشان فراهم آورد./

بهپو در جوامع مجــازیکانال ما را در جوامع مجازی دنبال کنیــد

دیدگاه و نظــرات