برای مشاوره با پزشکان کلیک کنید
;

رشد سریع تر سرطان در زنان پر استرس

رشد سریع تر سرطان در زنان پر استرس نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد استرس، رشد سلول‌های سرطانی در زنان را تسریع می کند.

نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد استرس، رشد سلول‌های سرطانی در زنان را تسریع می کند.

به گزارش «بهپو»، در این بررسی جدید آمده‌است: «استرس می‌تواند به پیشرفت سریع بیماری سرطان بخصوص در زنانی که دچار اضطراب و افسردگی هستند، منجر شود.»

محققان چینی می گویند استرس مزمن و افسردگی موجب تولید هورمون موسوم به اپی‌نفرین می شود که واکنش‌های زیست شیمیایی را به همراه دارد و باعث رشد سریع و گسترش سلول‌های سرطانی می‌شود.

در بررسی‌های پیشین هم ارتباط بین استرس و سرطان مورد مطالعه قرار گرفته‌است. هرچند، در بیشتر این یافته‌ها چگونگی تاثیر مستقیم استرس بر بیماری سرطان مشخص نشده‌است.

در این مطالعه جدید، محققان واکنش‌ سلول‌های سرطانی به استرس را از طریق انجام آزمایشاتی روی موش‌ها مشاهده کردند. این موش‌ها یک هفته پیش از آنکه دچار سلول‌های سرطانی پستان شوند، تحت استرس مزمن قرار گرفتند.

به گزارش «بهپو» و به نقل از «مدیکال دیلی»، نتایج نشان داد موش‌هایی که تحت استرس مزمن بودند تغییرات رفتاری همراه با افسردگی و اضطراب از خود نشان داده و رشد تومورهای سرطانی در آن‌ها سریع‌تر بوده‌است. همچنین، در موش‌هایی که دچار استرس هستند و رشد تومورهای سرطانی در آن‌ها سریع‌تر است، سطح هورمون اپی‌نفرین بیشتر است./

بهپو در جوامع مجــازیکانال ما را در جوامع مجازی دنبال کنیــد

دیدگاه و نظــرات