برای مشاوره با پزشکان کلیک کنید
;
متي مازول در درمان پركاري تيروئيد مصرف مي شود.
آگرانولوسيتوز ( تب، لرز، گلودرد‌) زردي چشم و پوست ( يرقان انسدادي ) از عوارض جانبي مهم دارو هستند.
دارو بايد هر روز در ساعت مشخص مصرف شود.
بزرگسالان : در پركاري تيروئيد ( با توجه به شدت آن) mg/day 60-15 به عنوان مقدار شروع در 3 مقدار منقسم به مدت 8-6 هفته مصرف مي شود. مقدار مصرف نگهدارنده mg/day 30-5 در 3-2 مقدار منقسم است. در بحران تيروئيد سمي 20-15 ميلي گرم هر 4 ساعت در روز اول همراه با ساير اقدامات درماني مصرف مي شود. كودكان : در پركاري تيروئيد مقدار شروع mg/kg/day0/4 در سه مقدار منقسم و مقدار مصرف نگهدارنده mg/kg/day 0/2 در 3 مقدار منقسم است.
Tablet: 5 mg

داروخانه های زیر ممکن است این دارو را موجود داشته باشند