برای مشاوره با پزشکان کلیک کنید
;

آب درمانی می تواند نتایج پس از عمل جراحی جایگزینی زانو را بهبود بخشد

آب درمانی می تواند نتایج پس از عمل جراحی جایگزینی زانو را بهبود بخشد عمل جراحی تعویض مفصل زانو یک روش معمول است که اغلب برای بیماران در مراحل پیشرفته استئوآرتریت توصیه می شود .افراد تحت جراحی تعویض مفصل زانو می توانند با شروع آب درمانی در زمان کوتاهی پس از جراحی بهبود پیدا کنند.
 با توجه به مطالعه انجام شده ، افراد تحت جراحی تعویض زانو می توانند با شروع  آب درمانی در زمان کوتاهی پس از جراحی  بهبود حاصل کنند . عمل جراحی تعویض یک روش معمول است که اغلب برای بیماران در مراحل پیشرفته استئوآرتریت توصیه می شود . 

 
 
بیشتر بخوانید: آب درمانی به چه کسانی توصیه می شود؟
 
 
به گزارش «بهپو»،
 محققان در دانشگاه مرکز پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی Schleswig - هلشتاین در کلن ، آلمان ، اقدام به تعیین اثرات هیدروتراپی بر روی نتایج حاصل از درمان بعد از عمل جراحی کردند.به این صورت که بر روی یک گروه از بیماران که مفصل لگن و زانو تعویض شده بود مطالعه کردند ، نیمی از آنها پس از گذشت شش روز از جراحی آب درمانی را آغاز کردند ، در حالی که نیمی دیگر پس از ۱۴ روز ورزش های آب درمانی را آغاز کردند .دوره شامل جلسات ۳۰ دقیقه ای ، ۳ بار در هفته و به مدت پنج هفته بود.محققان وضعیت فیزیکی شرکت کنندگان را از نظرعملکرد٫ درد و سفتی در ۳ ، ۶ ، ۱۲ و ۲۴ ماه ثبت کردند و یافته های خود را در آرشیو پزشکی فیزیکی و توانبخشی منتشر کردند.این بررسی نشان داد که پس از جراحی جایگزینی مفصل لگن ، در بیمارانی که به مدت ۱۴ روزبعد از عمل جراحی ٫هیدروتراپی (آب درمانی ) را شروع کردند ، و نیزعمل جراحی تعویض زانو در گروهی که هیدروتراپی را شش روز پس از عمل جراحی آغاز کردند بهتر بود.
 
 
بیشتر بخوانید: حرکات ورزشی در آب
 
 
دکتر ThoralfLiebs ، از گروه مرکز پزشکی در جراحی ارتوپدی ، گفت : "این مطالعه بیانگر این است که شروع زودرس ورزش های آب درمانی اثرات مناسب بالینی پس از تعویض مفصل زانو دارد و باید به این نکته توجه داشت که این روش ساده است و نیاز به اقدامات تخصصی خاصی ندارد "
 
دکتر DrLiebs اظهارکرد : "نیروی هیدرواستاتیک ایجاد مایع اضافی در مفصل زانو را کاهش می دهد. از آنجا که کپسول زانو بعد از تعویض کامل مفصل زانو بسته می شود ، کاهش مایع فوق  منجر به کاهش درد می شود. در تعویض کامل مفصل لگن ،به خاطر نوع عمل کپسول مفصل بسته نمی شود ، و تاثیر مثبت آن در کاهش مایع مفصل لگن مشاهده نمی شود. "
 
 سخنگوی تحقیقات آرتروز بریتانیا اظهار داشت که با توجه به اینکه توانبخشی بدنبال اعمال جراحی تعویض مفصل لگن و زانو معمول نیست مطالعه فوق مهم و قابل توجه می باشد./

بهپو در جوامع مجــازیکانال ما را در جوامع مجازی دنبال کنیــد

دیدگاه و نظــرات