برای مشاوره با پزشکان کلیک کنید
;

صندلی‌های ما آهسته اما حتما، ما را می‌کشند!

صندلی‌های ما آهسته اما حتما، ما را می‌کشند! نتایج تحقیق پژوهشگران نشان می‌دهد ارتباطی میان کم‌تحرکی و بیماری کبد چرب غیرالکلی وجود دارد و انجام سطوح بالای ورزش متوسط تا شدید، بعید است که به مقابله با این اثر برخیزد.
نتایج تحقیق پژوهشگران نشان می‌دهد ارتباطی میان کم‌تحرکی و بیماری کبد چرب غیرالکلی وجود دارد و انجام سطوح بالای ورزش متوسط تا شدید، بعید است که به مقابله با این اثر برخیزد.
بی‌تحرکی یعنی شما «در استراحت» باشید و کارهایی را انجام ‌دهید که افزایشی در سوزاندن انرژی بالاتر از «سطح استراحت» رخ ندهد. بسیاری از مطالعات ارتباط میان بی‌تحرکی و بروز وضعیت‌هایی را مانند چاقی، دیابت، پرفشاری خون، بیماری‌های قلب و عروق خونی، سرطان و حتی مرگ ثابت کرده‌اند.
دستورالعمل‌های فعالیت فیزیکی سال 2008 برای امریکایی‌ها توصیه می‌کند که بزرگسالان تا حدود 5/2 ساعت در هفته، فعالیت فیزیکی متوسط تا شدید داشته باشند. به هرحال، مطالعه ملی ارزیابی سلامت و تغذیه (NHANES) نشان داده که بزرگسالان به‌طور متوسط در 55 درصد از روز را در حالت بی‌تحرکی سپری می‌کنند.
این مطالعه جدید که در نشریه معتبر Hepatology به چاپ رسیده، به ارتباط میان زمان نشستن و فعالیت فیزیکی از یک سو و بیماری کبد چرب غیرالکلی از سوی دیگر، در بیش از 140 هزار زن و مرد میانسال کره‌ای نگاهی انداخته است. فعالیت فیزیکی و زمان نشستن با کمک نسخه «فرم کوتاه شده پرسشنامه بین‌المللی فعالیت فیزیکی» بررسی شده و سونوگرافی نیز برای اثبات وجود کبد چرب استفاده شد.
در میان شرکت‌کنندگان، نزدیک به 35‌درصد افراد بیماری کبد چرب غیرالکلی داشتند. هم نشستن برای مدت طولانی و هم فعالیت فیزیکی اندک، به‌طور مستقل، با این بیماری در ارتباط بودند. خصوصا آنکه، این مطالعه در افرادی انجام شده بود که وزن طبیعی داشتند، یعنی شاخص توده بدنی کمتر از 23.
محققان در این مطالعه متذکر می‌شوند: «یافته‌های ما پیشنهاد می‌کنند که هم افزایش فعالیت فیزیکی و هم کاهش زمان نشستن، ممکن است به‌طور مستقلی در کاهش خطر بیماری کبد چرب غیرالکلی مهم باشند و تاکید بر اهمیت کاهش زمان صرف شده در حالت نشسته، علاوه بر ترویج فعالیت بدنی است.»
یکی دیگر از محققان معتقد است: «پیام این مطالعه واضح است. صندلی‌های ما، به‌طور آهسته اما مطمئنا، ما را می‌کشند. بدن ما برای حرکت طراحی شده و جای تعجب نیست که بی‌تحرکی، تاثیر مستقیمی بر فیزیولوژی بدن داشته باشد. با توجه به ناچیز بودن داروهای مورد تائید سازمان غذا و داروی آمریکا در درمان بیماری کبد چرب غیرالکلی، تغییرات سبک زندگی، اساس مراقبت‌های بالینی است. چالش کنونی برای ما در درمان بیماری کبد‌چرب غیرالکلی، این است که بایستیم و حرکت کنیم.»/

*به نقل از Medical News Today

بهپو در جوامع مجــازیکانال ما را در جوامع مجازی دنبال کنیــد

دیدگاه و نظــرات