برای مشاوره با پزشکان کلیک کنید
;
اين دارو در درمان عفونت هاي جدي ناشي از باکتري هاي گرم منفي مقاوم به جنتامايسين مصرف مي شود. برتري اين دارو نسبت به جنتامايسين در مقاومت اين آنتي بيوتيک در برابر اغلب آنزيم هاي باکتريايي تخريب کننده آمينوگليکوزيدهاست.
آسيب بخش حلزوني گوش، مسموميت برگشت پذير کليه، به ندرت کاهش منيزيم خون به ويژه در مصرف طولاني مدت و کوليت پسودوممبران از عوارض احتمالي اين دارو هستند.
1- از آنجا که ذفع آمينوگليکوزيدها عمدتاً کليوي است و غلظت اين داروها در ادرار زياد خواهد بود، بيمار بايد به اندازه کافي آب يا مايعات مصرف کند تا غلضت زياد دارو موجب آسيب به مجاري ادراري نشود. 2- از آنجاکه احتمال تشکيل کمپلکس بين آميکاسين و ساير داروها وجود دارد، مخلوط کردن اين دارو با ساير داروها در يک محلول توصيه نمي شود.
در صورت ابتلای بیمار به میاستنی گراو این دارو نباید مصرف شود
بزرگسالان: مقدار mg/kg 5هر8 ساعت يا mg/kg7/5 هر 12 ساعت به مدت 7-10 روز از راه عضلاني يا آنفوزيون يا تزريق آهسته وريدي، تزريق مي شود. کودکان: در نوزادان نارس، ابتدا 10mg/kg وسپس7/5 mg/kg هر 18-24 ساعت به مدت 7-10 و روز نوزادان، 10mg/kg وmg/kg7/5 هر 12 ساعت به مدت 7-10 روز تزريق عضلاني يا آنفوزيون آهسته وريدي مي گردد.
Injection ( as sulfate ) : 250mg/ml Injection ( as sulfate ):50mg/ml

داروخانه های زیر ممکن است این دارو را موجود داشته باشند