برای مشاوره با پزشکان کلیک کنید
;

ورزش دست برای مبتلایان به آرتریت

ورزش دست برای مبتلایان به آرتریت مبتلایان به آرتریت مفاصل دست بایستی در کنار درمان های معمول ورزش های منظم دست ها را نیز انجام دهند.این ورزش ها را ترجیحا روزی چند بار و با توجه به محدودیت های حرکتی دستانتان زیر نظر پزشک انجام دهید.
ورزش های دست می تواند به بهبود قدرت عضلات دست و همچنین افزایش دامنه حرکتی دست در افرادی که مبتلا به بیماری آرتریت هستند کمک کند.می توانید این تمرینات را روزی یکبار یا ترجیحا چند بار در روز انجام دهید.در صورتی که احساس ناراحتی کردید این تمرینات را در حالی که دست خود را در آب گرم خیسانده اید انجام دهید،البته هر فردی محدودیت های خود را بهتر می شناسد توجه کنید که این ورزش ها نباید باعث ایجاد درد در دستان شما شود.

 

ورزش اول:

برای شروع ابتدا دست خود را در حالت عادی و ریلکس قرار دهید.انگشتان خود را صاف کرده و به هم نزدیک کنید. انگشتان را از بند انتها و وسط خم کرده و پنجه و مچ دست خود را صاف نگه دارید.در مرحله بعد دست خود را به آرامی به حالت قبل برگردانید.این حرکت را برای دست دیگر خود تکرار کنید.بهتر است این تمرین را روزی چند دفعه انجام دهید.
تصویر
ورزش دوم:

این حرکت را به این صورت شروع کنید.انگشتان خود را راست کرده و از هم باز کنید.دست خود را مشت کرده و انگشت شست خود را مانند تصویر روی انگشتان قرار دهید.این حرکت را به آرامی انجام دهید.توجه داشته باشید که انگشتان را خیلی به هم فشار ندهید.در مرحله بعد انگشتان را به حالت اول برگردانید.و تکرار کنید.این حرکت را برای دست مقابل نیز انجام دهید.

تصویر

ورزش سوم:

انگشتان خود را راست کرده و از هم باز کنید و در این حالت نگه دارید،سپس انگشتان را به آرامی به حالت اولیه برگردانده و به هم بچسبانید و دوباره از هم باز کنید.این حرکت را برای دست دیگر نیز انجام دهید و دفعات حرکت را بیشتر کنید.
تصویر

ورزش چهارم:

تمامی انگشتان خود را صاف نگه دارید.ابتدا انگشت شست خود را خم کرده و به کف دست دقیقا زیر انگش کوچک بچسبانید.در صورتی که نمیتوانید کف دست خود را لمس کنید فقط تا جایی که امکان دارد انگشت خود را خم کنید و به حالت اولیه برگردانید همانطور که در تصویر ۳ مشاهده می شود.
حرکت بعدی به این صورت است که باید با انگشت شست نوک تمامی انگشتان خود را لمس کنید(از تصویر ۴ تا ۶) توجه کنید که این حرکت را به آرامی و نرمی انجام داده و پس از هر بار لمس دست خود را باز کنید
تصویر

ورزش پنجم:

دست خود رابه آرامی بر روی یک سطح صاف قرار دهید مثلا بر روی میز به این حالت که کف دست شما بر روی زمین باشد و انگشتان شما از هم باز باشد.به ترتیب از انگشت اشاره تا انگشت کوچک را به شست خود نزدیک کنید.توجه کنید که مچ دست و انگشت شست خود را جابه جا نکنید.این حرکت را برای دست دیگر خود تکرار کنید.
تصویر

بهپو در جوامع مجــازیکانال ما را در جوامع مجازی دنبال کنیــد

دیدگاه و نظــرات