برای مشاوره با پزشکان کلیک کنید
;
آتروپين به عنوان فلج كننده جسم مژگاني براي اندازه گيري عيب هاي انكساري در كودكان به كار مي رود. اين دارو همچنين جهت درمان التهاب مجموعه عنبيه، جسم مژگاني و مشيميه و براي ايجاد گشادي مردمك چشم تجويز مي شود تا چسبندگي جسم مژگاني به كپسول عدسي را برطرف كرده يا از بروز مشكلات ناشي از بيماري جلوگيري گردد.
افزايش حساسيت چشم به نور و تحريك چشم از عوارض اين دارو است.
1. این دارو ممکن است تاری دید یا حساسیت به نور ایجاد کند. 2. برای جلوگیری از جذب سیستمیک، درموقع مصرف قطره آتروپین و تا 2-1 دقیقه بعد از آن، انگشت خود را روی مجرای اشکی(گوشه داخلی چشم) فشار دهید.
بزرگسالان : در التهاب مجموعه عنبیه، جسم مژگانی و مشیمیه 5/0- 3/0 سانتی متر از پماد یک درصد یا یک قطره از محلول یک درصد 3-1 بار در روز بر روی ملتحمه مصرف می شود. در درمان چسبندگی جسم مژگانی به کپسول عدسی، در فواصل زمانی 5 دقیقه ای، هر بار یک یا دو قطره از محلول یک درصد آتروپین و یک قطره از محلول فنیل افرین در چشم چکانده می شود و بعد از عمل جراحی یک یا دو قطره 3-1 بار در روز در چشم چکانده می شود. کودکان : به عنوان فلج کننده جسم مژگانی به منظور تعیین انکسار نور در چشم 3/0 سانتی متر از پماد 3 بار در روز برای 3-1 روز قبل از معاینه چشم مصرف می شود. در درمان التهاب مجموعه عنبیه، جسم مژگانی و مشیمیه یا به عنوان گشادکننده مردمک بعد از جراحی 5/0- 3/0 سانتی متر از پماد یک درصد 3-1 بار در روز بر روی ملتحمه مالیده می شود. در کودکان 5 سال و بزرگتر، برای تعیین عیب انکسار در چشم،یک قطره از محلول نیم تا یک درصد سه بار در روز به مدت 3-1 روز درچشم چکانده می شود.در التهاب مجموعه عنبیه، جسم مژگانی و مشیمیه، یک قطره از محلول نیم درصد 3-1 بار در روز مصرف می شود. به عنوان گشاد کننده مردمک چشم بعد از عمل جراحی، یک قطره از محلول نیم درصد 3-1 بار در روز مصرف می شود.
Sterile Eye Drops: 0.5% Sterile Eye Drops: 1% Ophthalmic Ointment:1%

داروخانه های زیر ممکن است این دارو را موجود داشته باشند