برای مشاوره با پزشکان کلیک کنید

اين مشاوره جهت تست است

اين مشاوره جهت تست است

این مشاوره جهت تست است

این مشاوره پاسخ داده شد برای تست

بهپو در جوامع مجــازیکانال ما را در جوامع مجازی دنبال کنیــد

مشاوره های زیر نیز در همین راستا می باشندثبت مشاوره

<p>معده درد</p>ادمین بهپو۱۳۹۷/۰۹/۱۷

<p>سلام موارد&nbsp;ذکر شده از علایم&nbsp;مشترک بیماری های گوارشی زیادی است و گمان بدون آزمایش و معاینه و مشاهده حضوری بیمار امکان پذیر نیست.&nbsp;</p>

اين مشاوره جهت تست استغلامحسین علیشیری۱۳۹۷/۰۹/۲۳

<p>این مشاوره پاسخ داده شد برای تست</p>

دیدگاه و نظــرات