برای مشاوره با پزشکان کلیک کنید
;

امواج اولتراسوند به کمک درمان آلزایمر می آیند

امواج اولتراسوند به کمک درمان آلزایمر می آیند پژوهش ها نشان می دهد امواج اولتراسوند موجب ایجاد مانع هماتو آنسفالیک می شود؛ به این معنا که سدی غیرقابل عبور میان خون و مغز ایجاد می شود. این سد می تواند عموما در برابر آسیب ها و عوامل تهاجمی از مغز محافظت کند.
کاربرد امواج اولتراسوند –فراصوت- در کنار بررسی های مختلفِ دانشمندان، طی سال های اخیر در درمان آلزایمر، یکی دیگر از افق های نوین در پزشکی است.
به گزارش «بهپو» و به نقل از «هفته نامه سلامت»،  پژوهش ها در این باره مبنی برایجاد مانع هماتو آنسفالیک است؛ به این معنا که سدی غیرقابل عبور میان خون و مغز ایجاد می شود. این سد می تواند عموما در برابر آسیب ها و عوامل تهاجمی از مغز محافظت کند، اما در عین حال ممکن است طوری عمل کند که بدن نتواند در برابر تهاجماتی که مستقیم به مغز می رسد مانند عوامل زمینه ساز بیماری آلزایمر از خود محافظت کند. به این ترتیب محققان بر آن شدند تا از طریق امواج اولتراسوند این سد را به طور موقت و بدون ایجاد مشکل جدی تحمل ایجاد کنند و حداقل تا به حال این گونه بوده است. با باز شدن این سد هماتو آنسفالیک محققان امیدوارند بدن بتواند مغز را از آسیب ها و عواملی که منجر به بروز بیماری آلزایمر می شود، رها کند./

بهپو در جوامع مجــازیکانال ما را در جوامع مجازی دنبال کنیــد

دیدگاه و نظــرات