برای مشاوره با پزشکان کلیک کنید
;

میراث مادری هوش

میراث مادری هوش بسیاری از ما تصور می کنیم هوش از هر دو والد به ارث می رسد اما حقیقت این نیست! فقط یکی از والدین باعث به ارث رسیدن هوش به فرزند می شود و آن هم مادر است.
بسیاری از ما تصور می کنیم هوش از هر دو والد به ارث می رسد اما حقیقت این نیست! فقط یکی از والدین باعث به ارث رسیدن هوش به فرزند می شود و آن هم مادر است.
به گزارش «بهپو»، تحقیقات گسترده ای که روی این موضوع انجام شده نشان می دهد هوش از طریق ژن خاصی که روی کروموزوم X وجود دارد به کودک منتقل می شود. دو عدد کروموزوم X در زنان وجود دارد؛ اما می خواهیم بدانیم این ژن خاص چیست و چرا اینقدر اهمیت دارد؟
ژنی که مربوط به هوش است، با توجه به اینکه از طرف مادر به ارث رسیده باشد یا پدر رفتار متفاوتی دارد. اگر این ژن از پدر به ارث برسد، به سیستم لیمبیک و اگر از مادر باشد به قشر مخ می رود. هر دوی این مکانها در مغز هستند اما تفاوت بسیاری در نحوه عملکرد دارند.
سیستم لیمبیک محل پردازش احساسات، غریزه و خلق و خو است، در حالی که قشر مخ هوش را کنترل می کند. به عبارت دیگر، اگر این ژن از طرف مادر باشد، دقیقا به همان جایی می رود که مورد نیاز است ولی اگر از طرف پدر -مردان فقط یک کروموزوم X دارند- باشد، این طور نیست. بنابراین می توان گفت بهترین پیش بینی برای اینکه بدانیم کودک تا چه اندازه باهوش خواهد بود، میزان IQ مادر است!
این یافته ها نشان می دهد تا به حال چقدر اشتباه کرده ایم! تا امروز همیشه هوش را به پدران و احساسات را به زنان نسبت می داده ایم، در صورتی که دقیقا برعکس آن در واقعیت وجود دارد. اما مادران گرامی زیاد هم به خود نبالید! به گفته دانشمندان، فقط 40 تا ۶۰ درصد از هوش از مادر به کودک می رسد و بقیه آن به محیط و نحوه تربیت کودک بستگی دارد که هر دو والد در آن نقش دارند. جالب تر اینکه بعد از تولد کودک، پدران نقش بسیار پراهمیت تری در افزایش هوش کودک نسبت به مادر دارند و IQ کودکانی که وقت بیشتری را با پدر خود میگذرانند بالاتر است./

بهپو در جوامع مجــازیکانال ما را در جوامع مجازی دنبال کنیــد

دیدگاه و نظــرات