برای مشاوره با پزشکان کلیک کنید
;

با حل جدول کلمات مغز را جوان نگه دارید

با حل جدول کلمات مغز را جوان نگه دارید مطالعات نشان می‌دهند هر چقدر فرد بیشتر و به طور منظم پازل کلمات نظیر جدول کلمات متقاطع حل کند، دارای عملکرد مغزی بهتری در سنین بالاتر خواهد بود.
مطالعات نشان می‌دهند هر چقدر فرد بیشتر و به طور منظم پازل کلمات نظیر جدول کلمات متقاطع حل کند، دارای عملکرد مغزی بهتری در سنین بالاتر خواهد بود.
کارشناسان دانشگاه اکستر انگلستان داده‌های بیش از ۱۷ هزار فرد سالم ۵۰ سال و بالاتر را به طور آنلاین جمع آوری کردند. تیم تحقیق از شرکت کنندگان در مورد حل جدول کلمات و تعداد دفعات آن سوال کرده بودند. در این آزمایش از شرکت کنندگان به صورت آنلاین تست‌های شناختی مغز برای ارزیابی عملکرد مغز بعمل آمد. آن‌ها دریافتند هرچقدر شرکت کنندگان به طور منظم‌تر جدول کلمات حل کرده بودند، بهتر مهارت‌های ارزیابی توجه، استدلال و حافظه را انجام می‌دادند. براساس این نتایج محققان برآورد کردند افراد با سابقه حل جدول کلمات به شکل منظم، عملکرد مغزی‌شان ۱۰ سال جوان‌تر از همسن و سال‌هایشان بود. به گفته محققان، حال باید این ارتباط بسیار جالب در قالب آزمایشات بالینی انجام شود تا اثبات شود که آیا جدول حل کردن منجر به بهبود عملکرد مغز می‌شود. با این حال محققان تاکید دارند فعال نگه داشتن مغز می‌تواند به کاهش زوال مهارت‌های فکری کمک کند./

بهپو در جوامع مجــازیکانال ما را در جوامع مجازی دنبال کنیــد

دیدگاه و نظــرات