برای مشاوره با پزشکان کلیک کنید
;

امگا 3 عملکرد شناختی مغز سالمندان را افزایش می دهد

امگا 3 عملکرد شناختی مغز سالمندان را افزایش می دهد اخیراً پژوهشگران نشان داده‌اند که الگوی اسیدهای چرب با چند پیوند دوگانه (PUFA) در خون با یکپارچگی ساختار مغز و توانایی‌های شناختی که در اوایل سالخوردگی کاهش می‌یابد، مرتبط است.
اخیراً پژوهشگران نشان داده‌اند که الگوی اسیدهای چرب با چند پیوند دوگانه (PUFA) در خون با یکپارچگی ساختار مغز و توانایی‌های شناختی که در اوایل سالخوردگی کاهش می‌یابد، مرتبط است. این مطالعه شواهد قبلی را مبنی بر تاثیر دریافت اسیدهای چرب امگا 3 و امگا 6 در سالخوردگی سالم تائید می‌کند.
به منظور دستیابی به این نتایج، الگوی PUFA در خون بزرگسالان 65 تا 75 ساله بررسی شد. سپس ارتباط بین این الگو با ساختار و عملکرد مغز مورد ارزیابی قرار گرفت. اغلب مطالعات گذشته فقط بر اسیدهای چرب امگا 3 شامل ایکوزا پنتانوئیک اسید (EPA) و دوکوزا هگزانوئیک اسید (DHA) تمرکز کرده‌اند. این اسیدها چرب در ماهی و روغن ماهی یافت می‌شوند. درحالیکه بسیاری از افراد به میزان کافی ماهی مصرف نمی‌کنند. سایر اسیدهای چرب مانند آلفا- لینولنیک اسید (ALA) و استریدونیک اسید پیش‌سازهای DHA و EPA در بدن هستند و در آجیل‌ها، دانه‌ها و روغن‌های گیاهی وجود دارند. در مطالعه حاضر انوع اسیدهای چرب مورد مطالعه قرار گرفتند.
نتایج نشان داد که بین سطوح 3 نوع اسید چرب امگا 3 (ALA، استریدونیک اسید و ایکوزا ترینوئیک اسید) و هوش سیال ارتباط وجود دارد. هوش سیال معرف هوش بالقوه فرد بوده و شامل درک رابطه‌ها، مفهوم‌سازی و استدلال است.
نکته عملی: به منظور حفظ عملکرد مغز در افراد سالخورده توصیه می‌شود منابع مختلف اسیدهای چرب امگا 3 شامل ماهی، آجیل‌ها، دانه‌ها و روغن‌های گیاهی مصرف شود./

بهپو در جوامع مجــازیکانال ما را در جوامع مجازی دنبال کنیــد

دیدگاه و نظــرات