برای مشاوره با پزشکان کلیک کنید
;

حرکات کششی برای تسکین درد و خستگی مچ و بازو

حرکات کششی برای تسکین درد و خستگی مچ و بازو اگر در مچ دست خود احساس درد و خستگی می کنید با حرکات زیر انعطاف آن را افزایش داده و مانع پیشرفت درد و سفتی مفاصل شوید.
اگر در مچ دست خود احساس درد و خستگی می کنید با حرکات زیر انعطاف آن را افزایش داده و مانع پیشرفت درد و سفتی مفاصل شوید.
این ورزش ها سالیان متمادی است که توسط کارشناسان ارگونومی توصیه شده است اما برخی افراد در انجام آنها مشکل داشته و احساس ناراحتی می کنند. اگر چنین است از ادامه دادن آنها خودداری کنید.

 

کشش اکستانسور

بازو را صاف و مستقیم نگه دارید و کف دست را به سمت پایین خم کنید.
با فشار دادن به دست به سمت پایین، به آرامی مچ را خم کنید.
15 تا 30 ثانیه در این حالت بمانید.
2 تا 4 مرتبه تکرار کنید.
این حرکت را برای دست دیگر نیز انجام دهید.
تصویر

 

کشش عضله فلکسور

بازو را صاف و مستقیم نگه دارید و کف دست را به سمت بالا خم کنید.
با فشار دادن دست به سمت پایین به آرامی مچ دست را خم کنید.
15 تا 30 ثانیه در این حالت بمانید.
2 تا 4 بار تکرار کنید.
این حرکت را برای دست دیگر نیز انجام دهید.
تصویر
 

کشش عضله فلکسور 2

بازو را صاف و مستقیم نگه دارید و کف دست را به سمت پایین خم کنید.
به آرامی مچ دست را خم کنید و با کشیدن انگشتان به سمت بالا در آنها کشش ایجاد کنید.
15 تا 30 ثانیه در این حالت بمانید.
2 تا 4 بار تکرار کنید.
این حرکت را برای دست دیگر نیز انجام دهید.
تصویر

بهپو در جوامع مجــازیکانال ما را در جوامع مجازی دنبال کنیــد

این مقاله توسط پزشکان زیر مورد تایید قرار گرفته است

دیدگاه و نظــرات