افسردگی احتمال بیماری های خودایمنی را بالا می برد

افسردگی احتمال بیماری های خودایمنی را بالا می برد

کاربر ادمین کاربر ادمین 1394/07/14 ۳۰۷ ۰ دیدگاه
نتایج آخرین تحقیقات نشان می‌دهد افراد جوان‌تر از 50 سال که به افسردگی مبتلا باشند، در مراحل بعدی زندگی با احتمال بیشتری به اختلالات خودایمنی مبتلا می‌شوند و این ارتباط، صرف‌نظر از تعداد اپیزودهای افسردگی است. محققان دانمارکی این مطالعه، با بررسی داده‌‌های ثبت ملی دانمارک، به ارزیابی خطر ابتلا به اختلالات خودایمنی در افرادی پرداخته‌‌اند که با دپرسیون از پیش موجود دست و پنجه نرم می‌کنند. نتایج حاکی از آن است اختلالات خودایمنی از قبل موجود، با میزان بالاتر افسردگی در ارتباط است.
شرکت‌کنندگان در این مطالعه که بیش از 145هزارنفر بودند، با تشخیص اولیه افسردگی عمده (و نه اختلال دوقطبی) انتخاب شدند. سپس هر یک از این افراد، با 6 فرد دیگری که از نظر سن، جنس و محل اقامت همسان‌سازی شده بود و افسردگی هم نداشتند (به‌عنوان گروه کنترل)، مقایسه شدند. افرادی که سابقه قبلی هر گونه بیماری خودایمنی را داشتند، از مطالعه خارج شدند. میانگین سنی افراد 47 سال گزارش شد. درصد قابل‌توجهی از افراد گروه افسرده، در مقایسه با گروه کنترل، اختلال روان‌شناختی دیگری هم به غیر از افسردگی داشتند. در طول دوره پیگیری (2012-1995)، 2 درصد از افراد با تشخیص یک اختلال خودایمنی روبرو شدند. در نهایت مشخص شد، داشتن افسردگی خطر ابتلا به هر نوعی از اختلالات خودایمنی را تا 25 درصد افزایش می‌دهد. این اختلالات بیشتر شامل پورپورای ترومبوسیتوپنی ایدیپاتیک، دیابت نوع 1، بیماری آدیسون، مالتیپل اسکلروزیس، بیماری کرون، پسوریازیس و ولگاریس و لوپوس بوده است. این خطر در تمام دوره پیگیری افزایش یافت و در افراد جوان‌تر از 50‌سال بیشتر از بقیه بود./

*به نقل ازJournal Watch
منابع مقاله

در بحث شرکت کنید

نمایش تمامی نظرات
question

درباره بیماری خود سوال دارید؟

برای مشاوره با پزشکان کلیک کنید

ثبت مشاوره
ads
ads
ads

مراکز پاراکلینیکی همکار